Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 23.09.2019

Odbrana magistarskog rada kandidata Pavla Malovića, 27.09.2019.Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore obavještava javnost:

Kandidat Pavle Malović javno će braniti magistarski rad na temu: “Procjena mišićne sile i dinamičke asimetrije natkoljene musculature džudista različitih uzrasnih kategorija’’, pred komisijom u sastavu:

  • # dr Kemal Idrizović, predsjednik
  • # dr Patrik Drid, mentor, član
  • # dr Duško Bjelica, član

Odbrana će se održati dana 27.09.2019. godine sa početkom u 12:00 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

Broj posjeta : 240