Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 25.09.2019

Magistarski rad kandidata Jovana Radulovića na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteciUniverzitet Crne Gore

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

OBAVJEŠTENJE

Magistarski rad  na temu: „ODNOS TJELESNE VISINE I RASPONA RUKU KOD ADOLESCENATA U JUŽNOJ REGIJI CRNE GORE “ kandidata Jovana Radulovića, stavljen je na uvid javnosti u Univerzitetskoj bibilioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u roku od 15 dana od isticanja obavještenja.

 

 

 

Broj posjeta : 160