Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 15.10.2019

Javna odbrana magistarskog rada kandidata Milene Mitrovic, 17.10.2019.Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore obavještava javnost:

Kandidat Milena Mitrović javno će braniti magistarski rad na temu: “Odnos tjelesne visine i raspona ruku kod adolescenata u Centralnoj regiji Crne Gore’’, pred komisijom u sastavu:

  • dr Kemal Idrizović, predsjednik
  • dr Duško Bjelica, mentor, član
  • dr Stevo Popović, član

Odbrana će se održati dana 17.10.2019. godine sa početkom u 11:30 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

 

 

 

Broj posjeta : 133