Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 13.11.2019

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Besim Halilaj, 19.11.2019UNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE
OBAVJEŠTAVA


javnost da će kandidat mr Besim Halilaj javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Relacije motoričkog, morfološkog i kognitivnog statusa sa uspješnošću izvođenja gimnastičkih elemenata kod studenata sporta i fizičkog vaspitanja“ pred komisijom u sastavu:


1. Prof. dr Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
2. Prof. dr Dejan Madić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu
3. Prof. dr Stevo Popović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
4. Prof. dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
5. Prof. dr Zoran Milošević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu

Odbrana će se održati dana 19.11.2019. godine sa početkom u 12:00 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

 

 

Broj posjeta : 148