Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Besnika Morine, 14.02.2020.
UNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

OBAVJEŠTAVA

javnost da će kandidat mr Besnik Morina javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Komparativna analiza antropometrijskih dimenzija tijela i nivoa motoričkih sposobnosti učenika osnovne škole Crne Gore i Kosova u odnosu na uzrast i pol“ pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  2. Prof. dr Rašid Hadžić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  3. Prof. dr Zoran Milošević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu
  4. Prof. dr Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  5. Prof. dr Stevo Popović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore

Odbrana će se održati  dana 14.02.2020.godine sa početkom u 12:00 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

Broj posjeta : 352