Medicinski fakultet, 14.06.2019

Predavanja prof. dr Milana MilisavljevićaNa Medicinskom fakultetu u Podgorici predavanje je održao prof. dr Milan Milisavljević -  Redovni profesor, Medicinskog fakulteta u Beogradu

Uvaženog gosta uz riječi dobrodošlice je prvo pozdravio dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Miodrag Radunović, zatim je prodekanica za nastavu prof. dr Aleksanda Božarić-Vuksanović rekla par riječi iz bogate biografije prof. dr Milana Milisavljevića.

Prof. dr Milan Milisavljević je odražao predavanje na temu "Klinički značaj arterijske vaskularizacije kapsule interne i bazalnih jedara"

Broj posjeta : 475