Osnovne informacije - Medicinski fakultet
Osnovne informacije - Medicinski fakultet

Medicinski fakultet u Podgorici je naučno-nastavna jedinica u sastavu Univerziteta Crne Gore.

Na Medicinskom fakultetu se realizuje više studijskih programa po Bolonjskom principu.

Studije medicine koje traju 6 godina (12 semestara). Diplomirani studenti stiču stručno zvanje doktor medicine.

Studije stomatologije koje traju 6 godina (12 semestara). Poslije diplomiranja stiče se stručno zvanje doktor stomatologije.

Studije farmacije koje traju 5 godina (10 semestara). Stiče se stručno zvanje doktor farmacije.

Studije primijenjene fizopterapije, osnovne traju 3 godine (6 semestara) i master 2 godine (četiri semestra). Stiče se stručno zvanje bachelor/master primjenjene fizioterapije.

Visoka medicinska škola je studijski program namijenjen studijama njege bolesnika. Primijenjene studije traju 3 godine (6 semestara). Poslije doplomiranja stiče se stručni naziv Visoka medicinska sestra/tehničar. Moguće je nastaviti ovaj studijski program u okviru dvogodišnjih master studija, čime se stiče stručni naziv master zdravstvene njege.

Medicinski fakultet organizuje doktorske studije medicine i stomatologije. Studije traju tri godine ili 6 semestara. Poslije odbrane doktorata stiče se akademska titula doktora medicinskih/stomatoloških nauka.

Medicinski fakultet vodi praktičnu nastavu u oviru specijalizacije doktora medicine. Kompletna specijalizacija radiologije i porodične medicine, odvija se prema planu i programu na Medicinskom fakultetu i njegovim kliničkim bazama. Osnove komisija za polaganje specijalističkih ispita čine nastavnici Medicinskog fakulteta.

U kontroli sprovedene nastave, koriste se savremeni indikatori kontrole kvaliteta.

Za realizaciju teorijske  nastave fakultet prostorno raspolaže sa dvije, savremeno opremljene zgrade, amfiteatrima, slušaonicama, laboratorijama, kompjuterskim salama, prostorijama za predkliničke predmete.

Nastava iz kliničkih predmeta se odvija u nastavno naučnim bazama Fakulteta: Klinički Centar Crne Gore, Institut za javno zdravlje Crne Gore, Domovi zdravlja Podgorica.

Studentski standard tokom studiranja omogućavaju studentski klub, biblioteka, čitaonica, kompjuterska sala i drugi sadržaji.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.