Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
956 Ministarstvo nauke, Ministry of Science and Technology in PR Republic of China Centar izvrsnosti za biomedicinska istraživanja CEBIMER MED2020-2023
509 7. Mobile Access Dental Clinic (MADE) - Interreg - IPA CBC program Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020. MADE MED2020-2022
610 Horizont 2020 Retinalna i kognitivna disfunkcija u dijabetesu tipa 2: Otkrivanje zajedničkih signalnih puteva i identifikacija pacijenata sa rizikom za razvoj demencije RECOGNISED MED2020-2023
612 Međunarodni "Zajednička isporuka usluga oralne zdravstvene zaštite u prekograničnom području južne Hrvatske, Zapadne Bosne i Hercegovine i Crne Gore" MADE MED2020-2022
508 Horizont 2020 Unravelling the common pathways and identification of patients at risk for dementia RECOGNISED MED2020-2024
507 Ministarstvo nauke CG Multidisciplinarna dijagnostika – molekularna medicina MED2019-2020
506 4. Sekularni trendovi antropometrijskih karakteristika, kardiorespiratorne izdržljivosti i motoričkih sposobnosti dece i adolescenata kao osnov za planiranje i programiranje fizičke aktivnosti MED2019-2020
505 Ministarstvo nauke CG Nove metode za stratifikaciju rizika za progresiju kancera i Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori DEMONSTRATE MED2019-2021
504 Ostalo 2. Nestašice ljekova u Crnoj Gori kao dio kompleksnog globalnog problema-dinamika, uzroci i moguća rješenja (Drug-Short-Mont) Drug-Short-Mont MED2018-2019
613 Ministarstvo nauke CG "Balneološki značaj peloida, mineralne vode, ljekovitog i aromatičnog bilja na inflamatorni odgovor kod reumatoidnih i kardiovaskularnih bolesti" BEPMARK MED2018-2020
472 Bilateralni međunarodni Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries HEPMP MED2017-2020
609 Erasmus+ Jacanje kapaciteta u medicini bola u zemljema zapadnog Balkana HEPMP MED2017-2020
84 Ministarstvo nauke CG KOMPARATIVNA STUDIJA O UTICAJU SIROMAŠTVA NA POTHRANJENOST I GOJAZNOST, TE PREHRAMBENE ŽIVOTNE NAVIKE ŠKOLSKE DJECE GRADOVA PODGORICE I OSIJEKA CROMONT MED2017-2018
608 Erasmus+ Unapređenje studijskih programa iz Zakona o javnom zdravstvu, Zdravstvenog menadžmenta, Zdravstvene ekonomije i Zdravstvene informatike u Crnoj Gori PH-ELIM MED2017-2020
503 1. Enhancement of study programs in Public Health Law, Health Management, Health Economics and Health Informatics in Montenegro (PH-ELIM) PH-ELIM MED2016-2020
381 ERAWEBII MED2014-2018
86 Ministarstvo nauke CG ISTRAŽIVANJE GOJAZNOSTI I SIROMAŠTVA KOD DJECE CRNE GORE - KLINIČKI, PATOFIZIOLOŠKI, BIOHEMIJSKI I PREVENTIVNI ASPEKTI COPMON MED2013-2015
380 Competency Based Curriculum Reform in Nursing and Caring in Western Balkan Universities(CCNURCA) Joint Projects MED2013-2017
611 Nacionalni projekat Morfološka i klinička istraživanja bioloških mehanizama vaskularnog remodelovanja naslednih i stečenih bolesti krvnih sudova MED2012-2015
85 Ostalo PROGNOSTIČKI ZNAČAJ NOVONASTALE ATRIJALNE FIBRILACIJE KOD BOLESNIKA SA AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM MED2012-2015
383 BIOMARKERI U PREDIKCIJI I PREVENCIJI RAZVOJA KORONARNIH VASKULARNIH BOLESTI KOD PACIJENATA NA HEMODIJALIZI MED2012-2015
382 Kongenitalne anomalije u Crnoj Gori: MOLEKULARNI MEHANIZMI NASTANKA GENOMSKIH POREMEĆAJA, KLINIČKE I EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE MED2012-2015
384 OŠTEĆENJE SRČANOG MIŠIĆA I OKULTNA KORONARNA BOLEST KOD ASIMPTOMATSKIH HIPERTENZIVNIH PACIJENATA MED2012-2015
386 KVALITET ŽIVOTA DJECE I MLADIH SA DIJABETES MELITUSOM TIP I MED2012-2015
81 Nacionalni projekat BIOLOŠKE KARAKTERISTIKE MALIGNOMA DOJKE I NJIHOVA POVEZANOST SA MATIČNIM KANCERSKIM ĆELIJAMA MED2012-2015
82 Ostalo DETEKCIJA I ZNAČAJ HUMANOG PAPILOMA VIRUSA (HPV) U KARCINOMIMA GLAVE I VRATA U CRNOJ GORI MED2012-2015
385 NISKODOZNI CT SKRINING PLUĆA KOD PUŠAČA MED2012-2015
83 Nacionalni projekat DIJAGNOSTIČKI POTENCIJAL PREKANCEROZNIH LEZIJA GRLIĆA MATERICE ŽENA U CRNOJ GORI MED2012-2015
387 PROSPEKTIVNA STUDIJA UTICAJA GENETSKIH I FAKTORA SPOLJAŠNJE SREDINE NA POJAVU MULTIPLE SKLEROZE U CRNOJ GORI UZ UPOREĐIVANJE REZULTATA SA REZULTATIMA ISTIH PARAMETARA DOBIJENIH U NORVEŠKOJ MED2012-2015
3 Ostalo Uticaj statina na lipidne frakcije kod koronarnih bolesnika MED2005-2007