Medicinski fakultet

Projekti


Id Oznaka Naslov Rukovodilac Članovi tima Tip Podtip Početak Kraj Opis Link
509 MADE 7. Mobile Access Dental Clinic (MADE) - Interreg - IPA CBC program Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020. Đuričković Mirjana
Istraživački01-04-202001-04-2022
508 RECOGNISED 6. Unravelling the common pathways and identification of patients at risk for dementia (RECOGNISED) – Horizont 2020. Popović Nataša
Istraživački01-01-202001-01-2024
507 Multidisciplinarna dijagnostika – molekularna medicina Bošković Aneta
Istraživački01-11-201930-04-2020
506 4. Sekularni trendovi antropometrijskih karakteristika, kardiorespiratorne izdržljivosti i motoričkih sposobnosti dece i adolescenata kao osnov za planiranje i programiranje fizičke aktivnosti Vuksanović-Božarić Aleksandra
Obrazovni01-09-201901-09-2020
505 DEMONSTRATE 3. Nove metode za stratifikaciju rizika za progresiju kancera i Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori (DEMONSTRATE) Radunović Miodrag
Istraživački01-04-201901-04-2020
504 Drug-Short-Mont 2. Nestašice ljekova u Crnoj Gori kao dio kompleksnog globalnog problema-dinamika, uzroci i moguća rješenja (Drug-Short-Mont) Duborija - Kovačević Nataša
Istraživački01-09-201801-09-2019
503 PH-ELIM 1. Enhancement of study programs in Public Health Law, Health Management, Health Economics and Health Informatics in Montenegro (PH-ELIM) Ljaljević Agima
ObrazovniStrukturni01-09-201601-09-2020
472 HEPMP Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries Živković Danko
ObrazovniStrukturni15-10-201715-10-2020http://hepmp.med.bg.ac.rs/
387 PROSPEKTIVNA STUDIJA UTICAJA GENETSKIH I FAKTORA SPOLJAŠNJE SREDINE NA POJAVU MULTIPLE SKLEROZE U CRNOJ GORI UZ UPOREĐIVANJE REZULTATA SA REZULTATIMA ISTIH PARAMETARA DOBIJENIH U NORVEŠKOJ Vujisić Slavica
Istraživački01-09-201201-09-2015
386 KVALITET ŽIVOTA DJECE I MLADIH SA DIJABETES MELITUSOM TIP I Samardžić Mira
Istraživački01-09-201201-09-2015
385 NISKODOZNI CT SKRINING PLUĆA KOD PUŠAČA Nikolić Goran
Istraživački01-09-201201-09-2015
384 OŠTEĆENJE SRČANOG MIŠIĆA I OKULTNA KORONARNA BOLEST KOD ASIMPTOMATSKIH HIPERTENZIVNIH PACIJENATA Musić Ljilja
Istraživački01-09-201201-09-2015
383 BIOMARKERI U PREDIKCIJI I PREVENCIJI RAZVOJA KORONARNIH VASKULARNIH BOLESTI KOD PACIJENATA NA HEMODIJALIZI Ratković Marina+
Istraživački01-09-201201-09-2015
382 Kongenitalne anomalije u Crnoj Gori: MOLEKULARNI MEHANIZMI NASTANKA GENOMSKIH POREMEĆAJA, KLINIČKE I EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE Miljanović Olivera
Istraživački01-09-201201-09-2015
381 ERAWEBII Ašanin Bogdan
01-06-201401-06-2018
380 Competency Based Curriculum Reform in Nursing and Caring in Western Balkan Universities(CCNURCA) Joint Projects Ašanin Bogdan
01-06-201301-06-2017
86 ISTRAŽIVANJE GOJAZNOSTI I SIROMAŠTVA KOD DJECE CRNE GORE - KLINIČKI, PATOFIZIOLOŠKI, BIOHEMIJSKI I PREVENTIVNI ASPEKTI Martinović Milica
Istraživački01-09-201201-09-2015
85 PROGNOSTIČKI ZNAČAJ NOVONASTALE ATRIJALNE FIBRILACIJE KOD BOLESNIKA SA AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM Bošković Aneta
Istraživački01-09-201201-09-2015
84 KOMPARATIVNA STUDIJA O UTICAJU SIROMAŠTVA NA POTHRANJENOST I GOJAZNOST, TE PREHRAMBENE ŽIVOTNE NAVIKE ŠKOLSKE DJECE GRADOVA PODGORICE I OSIJEKA Martinović Milica
Istraživački01-09-201201-09-2015
83 DIJAGNOSTIČKI POTENCIJAL PREKANCEROZNIH LEZIJA GRLIĆA MATERICE ŽENA U CRNOJ GORI Golubović Mileta
Istraživački01-09-201201-09-2015
82 DETEKCIJA I ZNAČAJ HUMANOG PAPILOMA VIRUSA (HPV) U KARCINOMIMA GLAVE I VRATA U CRNOJ GORI Golubović Mileta
Istraživački01-09-201201-09-2015
81 BIOLOŠKE KARAKTERISTIKE MALIGNOMA DOJKE I NJIHOVA POVEZANOST SA MATIČNIM KANCERSKIM ĆELIJAMA Todorović Vladimir
Istraživački01-09-201201-09-2015