Medicinski fakultet

Projekti


Id Oznaka Naslov Rukovodilac Članovi tima Tip Podtip Početak Kraj Opis Link
387 PROSPEKTIVNA STUDIJA UTICAJA GENETSKIH I FAKTORA SPOLJAŠNJE SREDINE NA POJAVU MULTIPLE SKLEROZE U CRNOJ GORI UZ UPOREĐIVANJE REZULTATA SA REZULTATIMA ISTIH PARAMETARA DOBIJENIH U NORVEŠKOJ Vujisić Slavica
Istraživački01-09-201201-09-2015
386 KVALITET ŽIVOTA DJECE I MLADIH SA DIJABETES MELITUSOM TIP I Samardžić Mira+
Istraživački01-09-201201-09-2015
385 NISKODOZNI CT SKRINING PLUĆA KOD PUŠAČA Nikolić Goran
Istraživački01-09-201201-09-2015
384 OŠTEĆENJE SRČANOG MIŠIĆA I OKULTNA KORONARNA BOLEST KOD ASIMPTOMATSKIH HIPERTENZIVNIH PACIJENATA Musić-Gledović Ljilja+
Istraživački01-09-201201-09-2015
383 BIOMARKERI U PREDIKCIJI I PREVENCIJI RAZVOJA KORONARNIH VASKULARNIH BOLESTI KOD PACIJENATA NA HEMODIJALIZI Ratković Marina+
Istraživački01-09-201201-09-2015
382 Kongenitalne anomalije u Crnoj Gori: MOLEKULARNI MEHANIZMI NASTANKA GENOMSKIH POREMEĆAJA, KLINIČKE I EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE Miljanović Olivera+
Istraživački01-09-201201-09-2015
381 ERAWEBII Ašanin Bogdan
01-06-201401-06-2018
380 Competency Based Curriculum Reform in Nursing and Caring in Western Balkan Universities(CCNURCA) Joint Projects Ašanin Bogdan
01-06-201301-06-2017
86 ISTRAŽIVANJE GOJAZNOSTI I SIROMAŠTVA KOD DJECE CRNE GORE - KLINIČKI, PATOFIZIOLOŠKI, BIOHEMIJSKI I PREVENTIVNI ASPEKTI Martinović Milica
Istraživački01-09-201201-09-2015
85 PROGNOSTIČKI ZNAČAJ NOVONASTALE ATRIJALNE FIBRILACIJE KOD BOLESNIKA SA AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM Bošković Aneta+
Istraživački01-01-201531-12-2015
84 KOMPARATIVNA STUDIJA O UTICAJU SIROMAŠTVA NA POTHRANJENOST I GOJAZNOST, TE PREHRAMBENE ŽIVOTNE NAVIKE ŠKOLSKE DJECE GRADOVA PODGORICE I OSIJEKA Martinović Milica
Istraživački01-01-201531-12-2015
83 DIJAGNOSTIČKI POTENCIJAL PREKANCEROZNIH LEZIJA GRLIĆA MATERICE ŽENA U CRNOJ GORI Golubović Mileta
Istraživački01-01-201531-12-2015
82 DETEKCIJA I ZNAČAJ HUMANOG PAPILOMA VIRUSA (HPV) U KARCINOMIMA GLAVE I VRATA U CRNOJ GORI Golubović Mileta
Istraživački01-01-201531-12-2015
81 BIOLOŠKE KARAKTERISTIKE MALIGNOMA DOJKE I NJIHOVA POVEZANOST SA MATIČNIM KANCERSKIM ĆELIJAMA Todorović Vladimir+
Istraživački01-01-201531-12-2015