Medicinski fakultet

Projekti


Id Oznaka Naslov Rukovodilac Članovi tima Tip Podtip Početak Kraj Opis Link
472 HEPMP Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries Živković Danko
IstraživačkiStrukturni15-10-201715-10-2020http://hepmp.med.bg.ac.rs/
387 PROSPEKTIVNA STUDIJA UTICAJA GENETSKIH I FAKTORA SPOLJAŠNJE SREDINE NA POJAVU MULTIPLE SKLEROZE U CRNOJ GORI UZ UPOREĐIVANJE REZULTATA SA REZULTATIMA ISTIH PARAMETARA DOBIJENIH U NORVEŠKOJ Vujisić Slavica
Istraživački01-09-201201-09-2015
386 KVALITET ŽIVOTA DJECE I MLADIH SA DIJABETES MELITUSOM TIP I Samardžić Mira
Istraživački01-09-201201-09-2015
385 NISKODOZNI CT SKRINING PLUĆA KOD PUŠAČA Nikolić Goran
Istraživački01-09-201201-09-2015
384 OŠTEĆENJE SRČANOG MIŠIĆA I OKULTNA KORONARNA BOLEST KOD ASIMPTOMATSKIH HIPERTENZIVNIH PACIJENATA Musić Ljilja
Istraživački01-09-201201-09-2015
383 BIOMARKERI U PREDIKCIJI I PREVENCIJI RAZVOJA KORONARNIH VASKULARNIH BOLESTI KOD PACIJENATA NA HEMODIJALIZI Ratković Marina+
Istraživački01-09-201201-09-2015
382 Kongenitalne anomalije u Crnoj Gori: MOLEKULARNI MEHANIZMI NASTANKA GENOMSKIH POREMEĆAJA, KLINIČKE I EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE Miljanović Olivera
Istraživački01-09-201201-09-2015
381 ERAWEBII Ašanin Bogdan
01-06-201401-06-2018
380 Competency Based Curriculum Reform in Nursing and Caring in Western Balkan Universities(CCNURCA) Joint Projects Ašanin Bogdan
01-06-201301-06-2017
86 ISTRAŽIVANJE GOJAZNOSTI I SIROMAŠTVA KOD DJECE CRNE GORE - KLINIČKI, PATOFIZIOLOŠKI, BIOHEMIJSKI I PREVENTIVNI ASPEKTI Martinović Milica
Istraživački01-09-201201-09-2015
85 PROGNOSTIČKI ZNAČAJ NOVONASTALE ATRIJALNE FIBRILACIJE KOD BOLESNIKA SA AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM Bošković Aneta
Istraživački01-01-201531-12-2015
84 KOMPARATIVNA STUDIJA O UTICAJU SIROMAŠTVA NA POTHRANJENOST I GOJAZNOST, TE PREHRAMBENE ŽIVOTNE NAVIKE ŠKOLSKE DJECE GRADOVA PODGORICE I OSIJEKA Martinović Milica
Istraživački01-01-201531-12-2015
83 DIJAGNOSTIČKI POTENCIJAL PREKANCEROZNIH LEZIJA GRLIĆA MATERICE ŽENA U CRNOJ GORI Golubović Mileta
Istraživački01-01-201531-12-2015
82 DETEKCIJA I ZNAČAJ HUMANOG PAPILOMA VIRUSA (HPV) U KARCINOMIMA GLAVE I VRATA U CRNOJ GORI Golubović Mileta
Istraživački01-01-201531-12-2015
81 BIOLOŠKE KARAKTERISTIKE MALIGNOMA DOJKE I NJIHOVA POVEZANOST SA MATIČNIM KANCERSKIM ĆELIJAMA Todorović Vladimir
Istraživački01-01-201531-12-2015