Medicinski fakultet

Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje Link
509 7. Mobile Access Dental Clinic (MADE) - Interreg - IPA CBC program Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020. MADE MED01-04-2020-01-04-2022
508 Horizont 2020 6. Unravelling the common pathways and identification of patients at risk for dementia (RECOGNISED) – Horizont 2020. RECOGNISED MED01-01-2020-01-01-2024
507 Multidisciplinarna dijagnostika – molekularna medicina MED01-11-2019-30-04-2020
506 4. Sekularni trendovi antropometrijskih karakteristika, kardiorespiratorne izdržljivosti i motoričkih sposobnosti dece i adolescenata kao osnov za planiranje i programiranje fizičke aktivnosti MED01-09-2019-01-09-2020
505 3. Nove metode za stratifikaciju rizika za progresiju kancera i Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori (DEMONSTRATE) DEMONSTRATE MED01-04-2019-01-04-2020
504 2. Nestašice ljekova u Crnoj Gori kao dio kompleksnog globalnog problema-dinamika, uzroci i moguća rješenja (Drug-Short-Mont) Drug-Short-Mont MED01-09-2018-01-09-2019
503 1. Enhancement of study programs in Public Health Law, Health Management, Health Economics and Health Informatics in Montenegro (PH-ELIM) PH-ELIM MED01-09-2016-01-09-2020
472 Bilateralni međunarodni Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries HEPMP MED15-10-2017-15-10-2020
387 PROSPEKTIVNA STUDIJA UTICAJA GENETSKIH I FAKTORA SPOLJAŠNJE SREDINE NA POJAVU MULTIPLE SKLEROZE U CRNOJ GORI UZ UPOREĐIVANJE REZULTATA SA REZULTATIMA ISTIH PARAMETARA DOBIJENIH U NORVEŠKOJ MED01-09-2012-01-09-2015
386 KVALITET ŽIVOTA DJECE I MLADIH SA DIJABETES MELITUSOM TIP I MED01-09-2012-01-09-2015
385 NISKODOZNI CT SKRINING PLUĆA KOD PUŠAČA MED01-09-2012-01-09-2015
384 OŠTEĆENJE SRČANOG MIŠIĆA I OKULTNA KORONARNA BOLEST KOD ASIMPTOMATSKIH HIPERTENZIVNIH PACIJENATA MED01-09-2012-01-09-2015
383 BIOMARKERI U PREDIKCIJI I PREVENCIJI RAZVOJA KORONARNIH VASKULARNIH BOLESTI KOD PACIJENATA NA HEMODIJALIZI MED01-09-2012-01-09-2015
382 Kongenitalne anomalije u Crnoj Gori: MOLEKULARNI MEHANIZMI NASTANKA GENOMSKIH POREMEĆAJA, KLINIČKE I EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE MED01-09-2012-01-09-2015
381 ERAWEBII MED01-06-2014-01-06-2018
380 Competency Based Curriculum Reform in Nursing and Caring in Western Balkan Universities(CCNURCA) Joint Projects MED01-06-2013-01-06-2017
86 Ostalo ISTRAŽIVANJE GOJAZNOSTI I SIROMAŠTVA KOD DJECE CRNE GORE - KLINIČKI, PATOFIZIOLOŠKI, BIOHEMIJSKI I PREVENTIVNI ASPEKTI MED01-09-2012-01-09-2015
85 Ostalo PROGNOSTIČKI ZNAČAJ NOVONASTALE ATRIJALNE FIBRILACIJE KOD BOLESNIKA SA AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM MED01-09-2012-01-09-2015
84 Ostalo KOMPARATIVNA STUDIJA O UTICAJU SIROMAŠTVA NA POTHRANJENOST I GOJAZNOST, TE PREHRAMBENE ŽIVOTNE NAVIKE ŠKOLSKE DJECE GRADOVA PODGORICE I OSIJEKA MED01-09-2012-01-09-2015
83 Ostalo DIJAGNOSTIČKI POTENCIJAL PREKANCEROZNIH LEZIJA GRLIĆA MATERICE ŽENA U CRNOJ GORI MED01-09-2012-01-09-2015
82 Ostalo DETEKCIJA I ZNAČAJ HUMANOG PAPILOMA VIRUSA (HPV) U KARCINOMIMA GLAVE I VRATA U CRNOJ GORI MED01-09-2012-01-09-2015
81 Ostalo BIOLOŠKE KARAKTERISTIKE MALIGNOMA DOJKE I NJIHOVA POVEZANOST SA MATIČNIM KANCERSKIM ĆELIJAMA MED01-09-2012-01-09-2015
3 Ostalo Uticaj statina na lipidne frakcije kod koronarnih bolesnika MED01-09-2005-01-09-2007