Centar za naučno-istraživački rad

Centar za naučno-istraživački rad (CNIR) funkcioniše kao organizaciona jedinica Medicinskog fakulteta i za cilj ima povećanje potrebnih resursa i izvođenje konkurentnih i modernih istraživanja kroz integraciju malih, prethodno nezavisnih istraživačkih grupa. U naučnom fokusu Centra je usvajanje integrativnog pristupa za istraživanja molekularne osnove i terapijskih modaliteta različitih bolesti, od kancera do neurodegenerativnih oboljenja. Centar obuhvata sljedeće grupe predmeta na osnovnim i doktorskim studijama: morfološku (anatomija, histologija i embriologija i patološka anatomija); funkcionalnu (medicinska biohemija i hemija,...

Predavanje dr Michael Chirrilo-a iz oblasti neuronauka

Novi termin za sastanke naučne sekcije

Sastanak naučne sekcije

Medline Complete baza podataka

Poziv na dogovorni čas za formiranje naučne sekcije