Centar za naučno-istraživački rad

Naučnoistraživačka djelatnost, pored edukativne, predstavlja jednu od vodećih djelatnosti Medicinskog fakulteta, u značajnoj mjeri doprinoseći prepoznavanju kvaliteta rada fakuteta i univerziteta na međunarodnom nivou. Jačanje konkurentnosti naučnoistraživačkog rada jedan je od strateških ciljeva Medicinskog fakulteta (Strategija razvoja MF, 2019-2024), u skladu sa kojim je 2016. godine na fakultetu oformljen Centar za naučnoistraživački rad (CNIR). Kao podorganizaciona jedinica koja za cilj ima poboljšanje infrastrukture, jačanje istraživačkih kapaciteta i povećanje ulaganja neophodnih za izvođenje konkurentnih i savremenih istraživanja u oblasti...

Predavanje dr Michael Chirrilo-a iz oblasti neuronauka

Novi termin za sastanke naučne sekcije

Sastanak naučne sekcije

Medline Complete baza podataka

Poziv na dogovorni čas za formiranje naučne sekcije