Kancelarija za međunarodnu saradnju

Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Kancelarija za međunarodnu saradnju pruža podršku mobilnosti studenata i osoblja realizuje saradnju sa inostranim fakultetima.  
Image
Kancelarija za međunarodnu saradnju

Mobilnost studenata na Medicinskom fakultetu

Predavanje Prof. Dr Nede Mimice- Dedić

Predavanje Prof. Dr Michala- Gorana Stanišića

Erasmus+ konkursi objavljeni u ljetnjem semestru 2022/2023

Erasmus + poziv za Ljetnju školu Radboud univerziteta iz Holandije 9

Erasmus+ konkursi objavljeni u zimskom semestru 2022/23. godine