Kancelarija za međunarodnu saradnju

Info

Kancelarija za međunarodnu saradnju pruža podršku mobilnosti studenata i osoblja realizuje saradnju sa inostranim fakultetima.  

Vijesti

Obavještenja

Predavanje Prof. Dr Nede Mimice- Dedić

Predavanje Prof. Dr Michala- Gorana Stanišića