Fakultet danas
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Građevinski fakultet je organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore i posluje u skladu sa Statutom Univerziteta Crne Gore.

Najstarija je i jedina visokoobrazovna ustanova u Crnoj Gori koja školuje kvalitetan i reprezentativan kadar iz oblasti građevinarstva.

Image

Organizacija nastave se odvija u skladu sa principima Bolonjske deklaracije.

Počev od studijske 2017/2018 godine, na Fakultetu se ogranizuju osnovne, master i doktorske studije, prema sistemu studiranja 3+2+3.

Osnovne studije traju tri godine, odnosno šest semestara i broje 180 ECTS kredita. Fakultet na osnovnim studijama ima u ponudi jedan akademski studijski program, Građevinarstvo.

Master studije traju dvije godine, odnosno četiri semestra i broje 120 ECTS kredita. Fakultet na master nivou studija ima u ponudi tri akademska studijska programa: Građevinarstvo - Konstrukcije; Građevinarstvo - Infrastrukture; Menadžment u građevinarstvu.

Doktorske studije traju tri godine, odnosno šest semestara i broje 180 ECTS kredita. Fakultet na doktorskim studijama ima u ponudi jedan akademski studijski program, Građevinarstvo.

Na Građevinskom fakultetu danas studira više od 1000 aktivnih studenata.

                    Image            Image

Nastavni proces na Fakultetu se realizuje pomoću kadra fakulteta koji danas broji: 10 redovnih profesora, 7 vanrednih profesora, 9 docenata i 13 saradnika od kojih je 3 sa naučnim stepenom doktora nauka. Kadar fakulteta je reprezentativan, sazdan je od najprepoznatljivijih imena crnogorskog građevinarstva i priznat je u regionalnim i širim okvirima.

Image   Image   Image

Naučno-istraživački rad na Fakultetu je kontinuiran, intenzivan i bogat. Podržan je Laboratorijom za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija, koja funkcioniše kao podorganizaciona jedinica Fakulteta.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.