Dekani fakulteta
Image

Dr Luka Vujošević, redovni profesor Mašinskog fakulteta, vršilac dužnosti inokosnog poslovodnog organa u periodu 1980-1983

 

Image

Dr Arsenije Vujović, vanredni profesor Građevinskog fakulteta, dekan Fakulteta u periodu 1983-1988

 

Image

Dušan Dragović, viši predavač, dekan Fakulteta u periodu 1988-1990

 

Image

Dr Mitar Čvorović, vanredni profesor Građevinskog fakulteta, dekan Fakulteta u periodu 1990-1994

 

Image

Dr Radenko Pejović, vanredni profesor Građevinskog fakulteta, dekan Fakulteta u periodu 1994-1998

 

Image

Dr Mladen Ulićević, vanredni profesor Građevinskog fakulteta, dekan Fakulteta u periodu 1998-2000

 

Image

Dr Radenko Pejović, redovni profesor Građevinskog fakulteta, dekan Fakulteta u periodu 2000-2004

 

 Image

Dr Duško Lučić, vanredni profesor Građevinskog fakulteta, dekan Fakulteta u periodu 2004-2007

Dr Duško Lučić, redovni profesor Građevinskog fakulteta, dekan Fakulteta u periodu 2007-2010

 

Image

Dr Miloš Knežević, vanredni profesor Građevinskog fakulteta, dekan Fakulteta u periodu 2010-2013

Dr Miloš Knežević, redovni profesor Građevinskog fakulteta, dekan Fakulteta u periodu 2013-2016

 

Image

Dr Srđa Aleksić, vanredni profesor Građevinskog fakulteta, dekan Fakulteta u periodu 2016-2019

Dr Marina Rakočević, redovni profesor Građevinskog fakulteta, dekan Fakulteta u periodu 2019-...

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.