Građevinski fakultet, 31.12.2020

Publikacija „Građevinski fakultet u Podgorici - 40 godina“X

Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore priredio je publikaciju „Građevinski fakultet u Podgorici - 40 godina“ posvećenu četrdesetogodišnjici postojanja i rada Građevinskog fakulteta. Povodom ovog značajnog jubileja, namjera je bila da se prikažu rezultati iz oblasti nastave, nauke i istraživanja, postignuti od osnivanja do danas.

Tokom četiri decenije, uporedo sa globalnim promjenama, naš Fakultet se mijenjao, usaglašavao i osavremenjavao nastavne planove i programe, rastao i širio svoje naučno-istraživačke vidike, posvećivao pažnju formiranju kvalitetnog kadrovskog sastava i povezivanju nastavnog osoblja sa istraživačima u zemlji, regionu, Evropi i šire.

Fakultet je izdao ukupno 2.379 diploma na svim studijskim programima osnovnih, specijalističkih i magistarskih studija. Posebno smo ponosni na 26 odbranjenih doktorskih disertacija. U ovom trenutku, na svim studijskim programima Građevinskog fakulteta, aktivno je oko 900 studenata.

Tokom proteklih 40 godina postojanja Građevinskog fakulteta, kadrovski sastav se mijenjao i dopunjavao. Svi angažovani pojedinci nesumnjivo su doprinijeli kvalitetu nastavnog procesa i razvoju Fakulteta. U publikaciji, stepen obrazovanja i naučno zvanje angažovanog osoblja, od osnivanja do danas, su prikazani na osnovu podataka iz dostupne dokumentacije i odnose se na period njihovog angažovanja.

Sa zadovoljstvom možemo zaključiti da je iza nas 40 uspješnih godina postojanja Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, a pred nama novi budući ciljevi koje treba da dostignemo. Kao putokaz za budući razvoj, Fakultet je krajem 2019. godine usvojio strategiju razvoja Građevinskog fakulteta. Ovim dokumentom su definisani jasni planovi za budući period koji se odnose na unapređenje nastavnog procesa, međunarodnu saradnju i razvoj nauke i istraživanja, a poseban akcenat je dat na jačanje saradnje sa privredom i javnim sektorom, zatim na razvoj resursa, proširenje prostornih kapaciteta i povezivanje sa alumnistima.

Srdačno zahvaljujemo svim inženjerima, studentima, profesorima i ostalom osoblju koji su doprinijeli osnivanju i bili dio 40 godina postojanja Građevinskog fakulteta. Njihova vizija, predan rad i realizovane ideje, dali su dobru osnovu za razvoj Fakulteta. Na nama je samo da to njegujemo i unapređujemo, a za to imamo dovoljno želje, odgovornosti, znanja i kompetencija.

Neka nam je srećan jubilej i uspješan budući rad!

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/publikacija-gradevinski-fakultet-u-podgorici-40-godina

 

Dokumenti

Broj posjeta : 445