Građevinski fakultet

Preliminarna rang lista kandidata za upis na osnovne studije 2021/22. godine - I upisni rok
Preliminarna rang lista kandidata za upis na osnovne studije 2021/22. godine - I upisni rok

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 24 sata od objavljivanja preliminarne rang liste ( do 16h 6. jula 2021.).

Prigovore treba podnijeti elektronski, na adresu rektorat@ucg.ac.me, sa naznakom (Subject) "Prigovor Centalnoj komisiji za upis".

Dokumenti

Broj posjeta : 4072