Građevinski fakultet

H2020 RISE projekat: Na prvoj „pametnoj“ zgradi instaliran seizmički senzor
Istraživači Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore uspješno su instalirali jedan od šest predviđenih MEMS senzora na višespratnici u Budvi, u okviru projekta „Pametne zgrade za seizmički otpornu Crnu Goru“  koji se bavi smanjenjem rizika od zemljotresa u realnom vremenu za područje Evrope.

MEMS senzore razvili su partneri ovog projekta, pod akronimom RISE (Real-time earthquake rIsk reduction for a reSilient Europe).  U samoj realizaciji učestvovali su rukovodilac projekta dr Nina Serdar, istraživač  doc. dr Jelena Pejović i viši laborant Dragan Ćalić.

Instrumentalizovana “pametna” zgrada u Crnoj Gori, prva takve vrste, opremljena inovativnim senzorima razvijenim u okviru H2020 RISE projekta,  ujedno će biti dio šireg evropskog informacionog sistema za brzu procjenu gubitaka usljed dejstva zemljotresa.

Kroz ovaj projekat, po prvi put u Crnoj Gori primijeniće se logika pametnih gradova u oblasti pripremljenosti na dejstvo zemljotresa.

Primijenjena tehnologija u MEMS  senzorima pogodna je za detektovanje zemljotresa, ali i za  nadzor stanja konstrukcije nakon zemljotresa u okviru radnji iz opsega preventivnih mjera i mjera ranog odgovora od seizmičke opasnosti.U narednim nedeljama očekuje se potpuno opremanje zgrade senzorima. Senzori su u konstantnom procesu razvoja sa ciljem progušćenja mreže seizmičkih senzora  i njihovog masovnog postavljanja uz prihvatljivo niske cijene koštanja.

H2020 RISE projekat višestruko je značajan za obim i kvaliteta naučnoistraživačkog rada, kao i vidljivosti Fakulteta u međunarodnoj mreži istraživača, prije svega zbog saradnje sa konzorcijumom H2020 RISE projekta, koji čine 24 eminentne naučnoistraživačke institucije iz Evrope i svijeta.

 

Broj posjeta : 858