Građevinski fakultet

Studenti Građevinskog fakulteta ostvarili zapažene rezultate na regionalnom ALLPLAN takmičenju
Pobjednički K-Tim Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore postigao je zapažene rezultate na regionalnom takmičenju ALLPLAN Regional Hackathon 2021, održanom na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od 15. do 17. jula.

U timu, čiji je mentor prof. dr Biljana Šćepanović,  bili su Katarina Jokić, Tijana Leković i Milica Smolović, koje je za ovo takmičenje plasirao rezultat na fakultetskom takmičenju ALLPLAN Student Competition 2021, prethodno organizovanom na Građevinskom fakultetu UCG.

Na regionalnom takmičenju u Beogradu je učestvovalo 14 tročlanih timova studenata sa građevinskih fakulteta iz pet država regiona.

Tim Građevinskog fakulteta pokazao je zavidno umijeće u primjeni BIM tehnologije, kao savremenog koncepta projektovanja i izrade projektne dokumentacije, kojim se postiže ne samo objedinjavanje različitih faza i segmenata dokumentacije, već i veoma praktična dinamička interakcija projektne dokumentacije sa izvođenjem.

„Tokom prva dva dana takmičenja, studenti su intenzivno radili na modeliranju zadatog objekta u ALLPLAN softveru. Trećeg dana su u istom softveru pripremali tehničku dokumentaciju projekta, i uspostavljali vezu sa srodnim BIM aplikacijama, kao što je PlanRadar. U završnoj fazi takmičenja, studenti su prezentirali svoje radove pred međunarodnim žirijem, koji su činili predsatvnici građevinskih fakulteta iz regiona, kao i predstavnici Baldini Studio International-a, ALLPLAN-a i PlanRadar-a“, objasnila je mentor tima, profesorica Šćepanović.

Organizator ovog takmičenja je Baldini Studio International, sa ciljem promocije digitalizacije građevinske industrije, BIM načina rada, kvalitetnog projektovanja i sticanja znanja kroz radne zadatke i timske projekte.

Image

 

Image

 

 

 

Image

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/studenti-gradevinskog-fakulteta-ostvarili-zapazene-rezultate-na-regionalnom-allplan-takmicenju

http://me.ekapija.com/news/3355818/studenti-gradjevinskog-fakulteta-uspjesni-na-regionalnom-allplan-takmicenju-bim-tehnologija-kao-savremeni

https://mnemagazin.me/2021/07/22/ucg-studenti-gradjevinskog-fakulteta-ostvarili-zapazene-rezultate-na-regionalnom-allplan-takmicenju/

 

Dokumenti

Broj posjeta : 294