Građevinski fakultet

Uspješno završen intenzivni kurs engleskog jezika građevinske struke za studente Građevinskog fakulteta u okviru Ljetnje škole Erasmus+ projekta ReFLAME
Pod okriljem Erasmus+ projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro) kojim koordinira Filološki fakultet u saradnji sa EU partnerima (Univerzitet u Varšavi, Univerzitet za stance u Peruđi, Sveučilište u Zagrebu) i nacionalnim partnerima (Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Mediteran), uspješno su završeni intenzivni kursevi engleskog i italijanskog jezika struke na Univerzitetu Crne Gore.

Među ponuđenim kursevima na besplatnoj Ljetnjoj školi za studente našao se Engleski jezik građevinske struke (English for Civil Engineering – level: B2/C1.1). Broj prijavljenih studenata, i pored ljetnjeg ispitnog roka, bio je jako veliki, što potvrđuje svijest mladih generacija o važnosti izučavanja engleskog jezika građevinske struke  ̶  potreba za što boljom pripremom za sve kompetitivnije tržište rada.

Kurs English for Civil Engineering održan je uživo na Građevinskom fakultetu uz izuzetnu saradnju i tehničku podršku uprave ovog fakulteta. Zbog velikog interesovanja studenata kurs je uspješno realizovan u dvjema grupama. Prvoj grupi studenata predavala je dr Branka Živković u periodu od 21. juna do 2. jula, a druga grupa imala je priliku da prati intenzivnu nastavu u periodu od 5. do 17. jula kod dr Branke Živković i dr Gordane Kustudić.

Ljetnju školu engleskog jezika građevinske struke uspješno su završili sledeći studenti Građevinskog fakulteta: Petar Delić, Nataša Vučeraković, Mina Grebović, Stanka Vujačić, Mia Bulajić, Milica Robović, Tamara Jocović, Ivana Živković, Sanda Bojović, Neda Miletić, Aleksandra Stamatović, Jelena Gluščević i Katarina Knežević, kao i koleginica sa Arhitektonskog fakulteta Tijana Jolović.

Za kurs engleskog jezika građevinske struke korišćen je novi udžbenik autorke dr Branke Živković, ujedno i jedan od 10 udžbenika izrađenih u okviru projekta ReFLAME. Ljetnja škola je zapravo bila prilika da se udžbenik, koji je već dobio odlične recenzije evropskih partnera na projektu, testira i u praksi. I u tom pogledu, sudeći po najvišim ocjenama i pozitivnim komentarima koje su kroz upitnik dali studenti i predavači na kraju kursa, novi udžbenik nije iznevjerio očekivanja. Pokazao se kao adekvatno sredstvo pomoću koga se, uz odgovarajući nastavni pristup, kroz zanimljive i korisne pisane tekstove, audio i video zapise, diskusije na mnogobrojne teme iz oblasti građevinarstva, studenti s lakoćom kreću ka postizanju zadatih ishoda tijesno vezanih za praktičnu primjenu engleskog jezika u profesionalne svrhe.

Nov nastavni materijal, upotreba savremene tehnologije i najsavremenijih nastavnih tehnika i metoda (sa kojima su predavači, između ostalog, imali priliku da se upoznaju i kroz tri obuke koje su u prethodnom periodu organizovane kroz projekat ReFLAME), u kombinaciji  sa  glavnim preduslovom za postizanje što boljih rezultata u nastavi jezika  ̶   radom u malim grupama, doprinijeli su izuzetnom uspjehu ove ljetnje škole. O tome svjedoče rezultati sprovedenih anketa. Svi polaznici intenzivnog kursa engleskog jezika građevinske struke izrazili su želju da organizovanje ovog kursa u okviru ljetnje škole na Univerzitetu Crne Gore preraste u tradiciju. 

Image

 

Broj posjeta : 656