Građevinski fakultet

Predstavljen udžbenik "English for Civil Engineering" kao rezultat saradnje Građevinskog i Filološkog fakulteta u okviru Erasmus + projekta ReFLAME
Međunarodni naučni skup sa temom “Strani jezici struke: trendovi i perspektive” održan je 17-18. septembra 2021. godine u Budvi, pod okriljem Erasmus+ projekta ReFLAME (Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro) kojim koordinira Filološki fakultet u saradnji sa EU partnerima (Univerzitet u Varšavi, Univerzitet za strance u Peruđi, Sveučilište u Zagrebu) i nacionalnim partnerima (Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Mediteran).

Na skupu koji je okupio preko 100 istraživača na polju primijenjene lingvistike i nastave stranih jezika struke sa brojnih univerziteta iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Grčke, Poljske, Češke, Ukrajine, Mađarske, Francuske, Alžira, Tajlanda, Kine i drugih zemalja, dr Branka Živković i prof. dr Biljana Šćepanović učestvovale su u sesiji posvećenoj novim udžbenicima jezika struke kao opipljivom rezultatu projekta. Predstavile su udžbenik English for Civil Engineering autorke dr Branke Živković koji je dobio pozitivne recenzije dva eksperta sa partnerskih univerziteta iz Evopske unije, dr hab. Elżbiete Gajek sa Univerziteta u Varšavi i Danila Rinija sa Univerziteta za strance u Peruđi, kao i stručnjaka iz oblasti građevinarstva prof. dr Biljane Šćepanović sa Univerziteta Crne Gore.

Udžbenik English for Civil Engineering namijenjen je studentima Građevinskog fakulteta i postepeno se kreće od B2.2 do C1 nivoa engleskog jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Udžbenik sadrži 5 tematskih modula. Svaki se modul dalje sastoji od 2 lekcije, te ukupno 10 lekcija sačinjava udžbenik. Svaka lekcija uključuje četiri neophodne jezičke vještine – slušanje, čitanje, govor i pisanje, kao i cjeline koje se odnose na gramatiku i vokabular u kontekstu jezika struke. Na kraju udžbenika nalaze se tri dodatka posvećena vještinama govora i pisanja, odjeljak sa transkribovanim zapisima korišćenih audio i video materijala i rješenja za sve vježbe iz udžbenika koja omogućavaju samoprovjeru.

Udžbenik je testiran na ljetnjoj školi jezika struke koja je održana u junu/julu 2021. godine u okviru Erasmus+ projekta ReFLAME. U tom pogledu, sudeći po najvišim ocjenama i pozitivnim komentarima koje su kroz upitnik dali studenti i predavači na kraju ljetnje škole, novi udžbenik nije iznevjerio očekivanja. Pokazao se kao adekvatno sredstvo pomoću koga se, uz odgovarajući nastavni pristup, kroz zanimljive i korisne pisane tekstove, audio i video zapise, diskusije na mnogobrojne teme iz oblasti građevinarstva, studenti s lakoćom kreću ka postizanju zadatih ishoda tijesno vezanih za praktičnu primjenu engleskog jezika u profesionalne svrhe.

Prema riječima recenzenta prof. dr Biljana Šćepanović, udžbenik će biti od velike koristi i pomoći ne samo studentima i nastavnom osoblju Građevinskog fakulteta, već i građevinskim inženjerima, budući da je odličan izvor opštih informacija iz domena građevinarstva i srodnih disciplina, veoma praktičan priručnik vještina poslovnog engleskog jezika, koji je svima sve potrebniji u uslovima svjetske globalizacije, kao i interesantan pomoćnik u poslovnim aktivnostima predstavljanja sebe i svog rada (kreiranja CV-ja ili prezentacija projekata).

Učešće prof. dr Biljane Šćepanović i dr Branke Živković na ovom međunarodnom skupu predstavlja prvi korak u započetoj saradnji između predavača jezika struke i nastavnika i poznavalaca struke.

Broj posjeta : 685

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.