Konkurs za upis na osnovne studije za studijsku 2022/23. godinu

03.07.2022


Konkurs za upis na osnovne studije za studijsku 2022/23. godinu

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE je raspisao KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA UNIVERZITETA CRNE GORE za studijsku 2022/23. godinu, koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore (https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/145671-konkurs-za-upis-studenata-u-i-godinu-osnovnih-studija-ucg-za-2022-23-godinu).

 

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Predlog broja studenata za upis u 2022/23. godinu

Studijski program - Građevinarstvo

110

 

Ukupan broj mjesta na studijskom programu povećava se za po 1% po principu afirmativne akcije.

Univerzitet Crne Gore organizuje elektronsko prijavljivanje na predmetni konkurs.

Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice.

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Procedura prijavljivanja je koncipirana po fazama i sastoji se u sljedećem:

 1. Kandidat se prijavljuje popunjavanjem elektronske prijave putem platforme dostupne na sajtu www.upisi.edu.me.

Kandidat unosi svoj JMB (jedinstveni matični broj) i bira željeni studijski program. Nakon klika na opciju PODNESI ZAHTJEV podaci koji su relevantni za prijavljivanje preuzimaju se iz odgovorajućih državnih registara i šalju upisnim komisijama.

U slučaju da prijavljivanje nije moguće ovim putem (npr. u registrima ne postoje podaci o postignuću u srednjoj školi, strani državljani, državljani Crne Gore koji su srednju školu ili dio završili van Crne Gore i sl) Kandidat će dobiti obavještenje sadržine: Podaci o školskom postignuću nijesu nađeni u registru i nije moguće izvršiti prijavu ovim putem.

U tom slučaju, Kandidat je dužan da dostavi prijavu i originale potrebnih dokumenata studentskoj službi organizacione jedinice.

Potrebna dokumenta za upis:

- originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

- originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;

- diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;

- kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;

- diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

 1. Nakon podnošenja elektronske prijave, Kandidat dobija potvrdni e-mail sa sadržajem da je elektronska prijava uspješno podnijeta. Takođe, putem ove online platfrome Kandidat ima uvid u podatke o statusu njegove prijave i uspjehu u srednjoj školi. Kandidat klikom na link Uspjeh otvara stranicu na kojoj treba da izvrši kontrolu podataka koji su povučeni iz registra nadležnog ministarstva.

U slučaju da Kandidat smatra da njegova prijava nije vrednovana na odgovarajući način ili da podaci preuzeti iz registara nijesu potpuni, Kandidat je dužan da kontaktira upisnu komisiju organizacione jedinice. U suprotnom, naknadno podnesena dokumentacija se neće uzeti u razmatranje.

Prijava na konkurs se podnosi 4. i 5. jula 2022. godine do 16 h, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi (od 8 do 15h).

Neblagovremeno podnijeta prijava neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Kandidat u okviru roka za prijavu po Konkursu, može odustati od podnijete prijave za određeni studijski program klikom na opciju Poništi, u kom slučaju može podnijeti prijavu za upis na drugi studijski program.

 1. Nakon prethodno sprovedenih radnji vrši se pregled pristiglih prijava od strane upisne komisije organizacione jedinice i uslovno se verifikuje Prijava kao obrađena, o čemu kandidat dobija obavještenje.
 2. Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanjana Građevinskom fakultetu, za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 6. 7. 2022. godine, prema sledećem rasporedu: 

  - FIZIKA od 09-11 časova (amfiteatar 013 u zgradi tehničkih fakulteta);

  - MATEMATIKA od 13-15 časova (amfiteatar 014 u zgradi tehničkih fakulteta);

  Kandidati su dužni da sa sobom ponesu dokument za identifikaciju.

  https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1289/objava/145745-testovi-iz-dva-predmeta-od-znacaja-za-nastavak-obrazovanja-za-kandidate-koji-nijesu-imali-eksterni-maturski-ispit

Nakon usvajanja konačnih rang lista, vršiće se upis kandidata. Kandidati, koji budu stekli pravo na upis, će biti blagovremeno  obavješteni o terminima upisa, putem obavještenja na sajtu. 

 

 

 

Broj posjeta : 1821

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.