Upis - doktorske studije
S obzirom da u predviđenom roku nije bilo prigovora na preliminarnu rang listu kandidata za upis na doktorske studije, konačna rang lista je nepromijenjena u odnosu na preliminarnu listu objavljenu 28.  10. 2022. godine.

Kandidati koji su stekli pravo upisa, treba da se upišu 4. novembra 2022. godine, od 10:00h do 12:00h, u Studentskoj službi.

Ukoliko kandidat koji je ostvario pravo na upis ne izvrši upis u navedenom roku, gubi to pravo (Član 25 Pravila doktorskih studija Univerziteta Crne Gore, Bilten UCG br. 513/2020; BILTEN 513 XI.pdf (ucg.ac.me)).

Za upis je potrebno dostaviti:

1/ indeks (kupiti u knjižari; na prvoj stranici upisati odgovarajuće podatke);

2/ dva prijavna lista (kupiti u knjižari; popuniti odgovarajućim podacima);

3/ dvije fotografije dimenzija 4cm x 6cm (jednu fotografiju zalijepiti u indeks, a drugu na prijavni list);

4/ uplatnicu na iznos 5.00 EUR, za osiguranje, na račun Delta Generali osiguranja, Podgorica: 510-20746-76. (Nije obavezno!);

5/ uplatnicu na iznos (najmanje) prve rate školarine u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

Upisani studenti biraju predmete (4 izborna predmeta + 1 obavezni predmet) u dogovoru sa potencijalnim mentorom i prijavljuju ih do 8. 11. 2022. god, do 13h, u Studentskoj službi. Za prijavljivanje predmeta treba koristiti obrazac koji student dobija pri upisu.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.