Raspisan konkurs za upis na doktorske studije
Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore raspisao je danas konkurs za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2023/24. godinu.

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra/mastera iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita. Doktorske studije traju tri studijske godine (šest semestara), odnosno obim studijskog programa ovih studija iznosi 180 ECTS kredita.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova, odnosno sljedeća dokumenta: ovjerenu kopiju diplome o stečenom akademskom nazivu magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita, uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom/master studijskom programu, izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.

Prijava sa odgovarajućim dokazima se podnosi u studentsku službu Građevinskog fakulteta 31. 10. 2023. i 01. 11. 2023. godine (od 8 do 14h). Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studijeGrađevinskog fakulteta.

Upis kandidata obaviće se do 03. 11. 2023. godine.  Početak nastave je 6. 11. 2023. godine.

Tekst konkursa je na linku ispod.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.