Građevinski fakultet, 21.11.2018

Međunarodna saradnja - Erasmus+ konkurs za Univerzitet u Splitu 2018/19 (ljetnji semestar)Međunarodna saradnja - Erasmus+ konkurs za Univerzitet u Splitu 2018/19 (ljetnji semestar)

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/33725-konkurs-za-razmjenu-sa-univerzitetom-u-splitu-pmf-gf-etf-i-pomorski-fakultet-21-novembar-2018