Građevinski fakultet, 25.12.2018

Jovan Šćepanović, najbolji student Građevinskog fakultetaX

O putu do uspjeha, zalaganjima, motivaciji, planovima za budućnost i savjetima za mlađe kolege razgovarali smo sa Jovanom Šćepanovićem, najboljim studentom Građevinskog fakulteta (9.26) za tekuću studijsku godinu.

 

UCG: Proglašeni ste za najboljeg studenta svog fakulteta za tekuću studijsku godinu, šta za vas predstavlja ova nagrada?

Šćepanović: Ovo priznanje za mene predstavlja dokaz i nagradu za sav trud i zalaganja tokom studiranja. Takođe daće mi podstrek i motivaciju za dalje školovanje.

 

UCG: Koliko je odricanja bilo potrebno da bi se postigao navedeni uspjeh?

Šćepanović: Bilo je potrebno dosta odricanja s  obzirom na to da sam u toku prve godine studija doživio tešku povredu i uprkos svemu tome ostvario ovakav uspjeh. Htio sam odustati od studija, ali danas sam srećan što sam ovdje gdje jesam i što sam nastavio. Učenje je išlo uz oporavak te je ovo uspjeh koji je najveća nagrada za sva odricanja i izazove u toku studija.

 

UCG: Kojim aktivnostima na fakultetu ste se bavili i koliko mislite da su pomogle u sticanju određenih znanja i vještina? 

Šćepanović:Osim redovnog pohadjanja nastave , nisam pretjerano učestvovao u dodatnim aktivnostima.

 

UCG: Šta je za vas predstavljalo motivaciju tokom studija?

Šćepanović: Moji rezultati iz srednje škole u kojoj sam bio đak generacije, kao i rezultati tokom studija su predstavljali motivaciju za zalaganje i trud koji su na kraju rezultirali ovakvom nagradom koja će mi dati još veću motivaciju za dalje izazove.

 

UCG: Koje zadatke i ciljeve ste postavili sebi za predstojeći period, u domenu profesionalnog usavršavanja?

Šćepanović: Imam namjeru da se i dalje školujem i usavršavam. Neću se zaustaviti samo na osnovnim studijama, a planiram da se zaposlim i u nekoj firmi u kojoj ću moći da steknem iskustvo i primjenim znanje stečeno u toku studija.

 

UCG: Koju poruku biste poslali generacijama koje će se u budućnosti opredijeliti za vaš fakultet?

Šćepanović: Budućim studentima bih savjetovao da uče i da se trude da budu što bolji, jer u današnje vrijeme je znanje jedino što se ne može oduzeti.