Građevinski fakultet, 11.06.2019

Dekanica Rakočević: Mjesta na Građevinskom fakultetu UCG se popune već u prvom upisnom rokuInteresovanje za upis na osnovne studije Građevinskog fakulteta posljednjih nekoliko godina je značajno. Dekanica Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Marina Rakočević navodi da se obično već u prvom upisnom roku popuni predviđen broj studenata za upis.

„Kvalitet upisanih srednjoškolaca je na zavidnom nivou i posljednjih godina smo u prosjeku upisivali od 35% do 40% srednjoškolaca sa diplomom "Luča". Na osnovu analiza, za studijsku 2019/2020. godinu, Vijeće Građevinskog fakulteta je predložilo da se odobri upis za 110 studenata na osnovnim studijama studijskog programa Građevinarstvo, koji je i jedini studijski program na osnovnim studijama koji naš fakultet organizuje od posljednje reorganizacije koju je sproveo Univerzitet Crne Gore“, kazala je dekanica Rakočević.

Sa njom smo razgovarali gdje su danas nekadašnji studenti, o ulozi Građevinskog fakulteta u crnogorskom društvu, njegovim potencijalima za razvoj, međunarodnoj razmjeni i projektima.

UCG: Gdje danas rade građevinski inženjeri koji su se obrazovali na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore?

DEKANICA RAKOČEVIĆ: Nekadašnji studenti sa diplomom našeg fakulteta danas su angažovani, ne samo u Crnoj Gori, već i širom svijeta gdje ostvaruju izvanredne rezultate u različitim oblastima građevinarstva. Naglašavam da postoji kontinuirana potreba za građevinskim inženjerima kod nas što pokazuju zvanične analize Zavoda za zapošljavanje. Građevinastvo je jedan od ključnih sektora socio-ekonomskog rasta jedne države, što je prepoznato i kod nas, pa će se u tom smislu i potreba za kadrom koji mi edukujemo nastaviti u budućnosti. Crna Gora je planirala niz velikih infrastruktirnih projekata na kojima naši sadašnji i budući studenti mogu naći zaposlenje.

Jedan od ciljeva našeg fakulteta je podsticanje razvijanja Alumni asocijacije koja bi pratila dalje napredovanje svršenih studenata, i njihovo dalje usavršavanje, i stvaranje mogućnosti za dalju međusobnu saradnju i obezbijeđivanje novih izvora finansiranja fakulteta.

UCG: Koliko privatne kompanije u Crnoj Gori pokazuju interesovanje za dodjelu stipendija najboljim studentima?

DEKANICA RAKOČEVIĆ: Privatne kompanije u Crnoj Gori pokazuju interesavanje za dodjelu stipendija našim studentima, ali je broj tih kompanija relativno mali. Po ovom pitanju posebno izdvajamo kompaniju BEMAX koja posvećuje veliku pažnju mladom kadru sa našeg fakulteta stipendiranjem studenata treće i četvrte godine studija. Pored privatnih i javna preduzeća, kao što je JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva, iskazuju interesovanje za dodjelu stipendija studentima našeg fakulteta. Planiramo da u narednom periodu posvetimo posebnu pažnju pitanju obezbjeđenja stipendija i nagrada za naše najbolje studente svih nivoa studija.

UCG: Danas je studentima UCG pružena mogućnost da kroz programe međunarodne saradnje borave u inostranstvu. Gdje najviše odlaze vaši studenti i koliko je zastupljena praktična nastava na Građevinskom fakultetu?

DEKANICA RAKOČEVIĆ: Posebno izdvajamo kao uspješno realizovane programe mobilnosti akademskog osoblja i studenata Građevinskog fakulteta sa Slovačkim Univerzitetom tehnologije u Bratislavi u okviru kojeg je veliki broj studenata i akademskog osoblja fakulteta bilo u mogućnost da boravi na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Bratislavi i na taj način stekne nova značajna iskustva i znanja.

Praktična nastava na Građevinskom fakultetu se tradicionalno realizuje u sklopu stručnih predmeta kroz stručne posjete gradilištima i značajnim objektima širom Crne Gore. Poseban kvalitet u realizaciji praktične nastave predstavlja dobro opremeljena Laboratotija Građevinskog fakulteta u kojoj studenti kroz nastavni proces prate i realizuju različita ispitivanja građevinskih materijala i konstrukcija.  

UCG: Koliko su naši studenti građevinarstva spremni da se odazovu na međunarodne simpozijume za studente građevinarstva?

DEKANICA RAKOČEVIĆ: Građevinski fakultet je tradicionalno, svake druge godine, organizovao međunarodni naučno-stručni skup GNP koji je prepoznat ne samo u okruženju već i šire. Na ovom skupu su svoje specilističke i druge stručne i naučne radove izlagali i studenti. Iz opravdanih razloga prošle godine ovaj skup nije organizovan ali planiramo da već sljedeće godine pronađemo mogućnosti da organizujemo ovaj značajan skup iz oblasti građevinarstva.

Zainteresovanost studenata za kongrese i simpozijume postoji, ali još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. Pored toga, na žalost finansijska situacija na našem fakultetu je takva da su izdvajanja za učešće na međunarodnim simpozijumima i konferencijama, ne samo studenata već i nastavnog osoblja, na neadekvatnom nivou.  Trenutno je preko aktivnih naučnoistraživačkih projekata omogućeno učešće na konferencijama samo aktivnim istraživačima, a od studenata uključeni su studenti magistarskih i doktorskih studija. Kako bi ovaj problem prevazišli u narednom periodu Građevinski fakultet očekuju mnogi izazovi pri čemu će posebna pažnja biti posvećena povećanju broja učešća na međunarodnim naučnoistraživačkim projektima i intezivnijoj internacionalizaciji kroz povećanje svih vrsta mobilnosti, istraživačke, nastavne i studentske, kao i ostvarivanju bolje povezanosti sa privredom u zemlji kroz naučnoistraživačke aktivnosti, kao i sa akademskom zajednicom i privrednim subjektima iz inostranstva.

UCG:  Građevinski fakultet je nastao kao izraz objektivih potreba u Crnoj Gori, što je naročito došlo do izražaja nakon zemljotresa.  Nedavno je obilježeno četiri decenije od  katastrofalnih posljedica zeljotresa u 1979. godini, a prva generacija studenata građevine je upisana već naredne godine...

DEKANICA RAKOČEVIĆ: Povodom obilježavanja četiri decenije od pomenutog zemljotresa održan je jednodnevni skup čiji je organizator, između ostalih, bio i Građevinski fakultet. Na skupu je posebno istaknut značaj daljeg rada na implementaciji i uvođenju savremenih evropskih propisa i standarda za projektovanje građevinskih konstrukcija, Eurokodova, u crnogorsku građevinsku praksu.

Dio ovog složenog i obimnog posla povjeren je Građevinskom fakultetu, čiji ekspertski timovi posljednje dvije godine intezivno rade na prevođenju pojedinih djelova Eurokodova i izradi odgovarajućih nacionalnih aneksa. Na održanom skupu istaknuta je potreba daljeg širenja znanja u oblasti zemljotresnog inženjerstva kroz međunarodnu saradnju i naučnoistraživački rad u svim aspektima proučavanja seizmičkog i geološkog hazarda, vulnerabiliteta izgrađene sredine, primjeni i razvoju savremenih i inovativnih principa projektovanja seizmički otpornih konstrukcija, gdje je Građevinski fakultet prepoznat kao glavni nosilac pometutih aktivnosti.

Po ovom pitanju, s obzirom na trenutne ograničene kapacitete u naučnoistraživačkoj infrastrukturi, Građevinski fakultet je, shodno sveopštem trendu, prepoznao potrebu priključivanja i povezivanja sa krupnijim naučnoistraživačkim infrastrukturama u Evropi, kao i potrebu sve aktivnijeg uključivanja u međunarodne naučne i razvojne istraživačke projekte.

UCG: Šta mogu da očekuju budući studenti na Građevinskom fakultetu UCG?

DEKANICA RAKOČEVIĆ: Građevinski fakultet posjeduje veliki kadrovski potencijal, visok nivo kompetencija nastavnog i istraživačkog osoblja i kreativni potencijal mlađeg nastavnog i istraživačkog osoblja, kao i respektabilan profesionalni, naučni i stručni potencijal aktivnih kao i svršenih studenata.

Konstantno težimo podsticanju usavršavanja nastavnog i istraživačkog osoblja, kao i studenata, putem implementacije evropskog nivoa kvaliteta, stimulisanja kulture izvrsnosti i posvećenosti, internacionalizacije, multidisciplinarnog istraživačkog okruženja, digitalizacije, primjene naprednih metoda nastave, obezbjeđivanje visokog nivoa kvaliteta u istraživanju i inovacijama, sa mogućnošću direktnog transfera tehnologija i znanja prema poslovnom i privrednom okruženju.

Želim da naglasim da je svijet građevinarstva izazovan i pruža velike šanse i privilegije, međutim zahijeva i velike napore i brojna odricanja. Materijalizacija građevinskih objekata je veoma zahtjevan zadatak, sa učešćem značajnih ljudskih, materijalnih i novčanih resursa zbog čega vas samo dobro odrađen prethodni posao može preporučiti za neki drugi, novi. Imajući to u vidu obavezni smo da radimo na unapređenju i obezbjeđenju kvaliteta u edukaciji kvalitetnog kadra iz oblasti građevinarstva.

 

Image

 

https://www.cdm.me/drustvo/rakocevic-mjesta-na-gradevinskom-fakultetu-se-popune-u-prvom-upisnom-roku/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/243398/gradjevinarstvo-zanimljivo-i-profitabilno.html

http://www.antenam.net/drustvo/123117-rakocevic-mjesta-na-gradjevinskom-fakultetu-ucg-se-popune-vec-u-prvom-upisnom-roku

https://fosmedia.me/infos/drustvo/rakocevic-mjesta-na-gradevinskom-fakultetu-ucg-se-popune-vec-u-prvom-upisnom-roku

https://volimpodgoricu.me/2019/06/11/rakocevic-mjesta-na-gradjevinskom-fakultetu-ucg-se-popune-vec-u-prvom-upisnom-roku/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/rakocevic-mjesta-na-gradevinskom-fakultetu-ucg-se-popune-vec-u-prvom-upisnom-roku/

 

 

Broj posjeta : 743