Građevinski fakultet, 23.06.2019

Na Građevinskom fakultetu 110 mjestaGrađevinski fakultet Univerziteta Crne Gore planira da upiše 110 studenata u generaciji koja svoje osnovne studije počinje 2019/20. godine. Svi studenti osnovnih studija su na studijskom programu Građevinarstvo, navodi prodekan za nastavu Građevinskog fakulteta UCG Biljana Šćepanović.

Na trećoj godini, u poslednjem semestru, imaju mogućnost izbora modula – Konstrukcije ili Infrastrukture.Image Za razliku od osnovih studija, na kojima ove godine upisujemo već treću generaciju u novom modelu studiranja 3+2+3, specijalističke i magistarske studije su i dalje organizovane po starom modelu studiranja 3+1+1+3, a upis se vrši u septembru, neposredno pred početak studijske godine.

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore, iz 2018. godine, osnovne studije Građevinskog fakulteta mogu upisati kandidati koji su završili gimnaziju, licenciranu srednju vjersku školu, građevinsku, arhitektonsku, geodetsku, rudarsku, geološko-rudarsku, elektrotehničku, mašinsku ili saobraćajnu školu, nivo IV-1. Za kandidate iz ostalih srednjih škola ne postoji mogućnost upisa.

„Za upis na Građevinski fakultet ne polaže se prijemni ispit. Upis se vrši prema rang-listi prijavljenih kandidata, koja je sačinjena u skladu sa njihovim uspjehom i rezultatima u srednjoj školi. Boduju se: opšti uspjeh za sva četiri razreda; rezultati postignuti na eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu; ocjene iz pojedinih predmeta (Matematika i Fizika (ili Mehanika)) u III i IV razredu; uspjeh na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja; diplome Luča ili njihovi ekvivalenti“, objašnjava Šćepanović.

Diploma Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore daje odlične mogućnosti zaposlenja, kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu, navodi prodekan za nastavu.

Prema njenim riječima, uz klasične metode nastave,  studenti Građevinskog fakulteta uče kroz intenzivan praktičan rad. Laboratorijske vježbe, posjete gradilištima, kao i obilasci izgrađenih objekata su sastavni dio nastave.

"Problemi koje obrađujemo na časovima, kao i zadaci koje studenti individualno i samostalno rade u sklopu svojih semestarskih radova su realni primjeri iz prakse. Isto važi za završne/diplomske radove – riječ je o projektima realnih objekata ili organizacije njihovog građenja kakve će svršeni studenti već sjutra raditi i/ili realizovati u praksi", kaže Šćepanović i dodaje da nastavno osoblje Građevinskog fakulteta kontinuirano radi na osavremenjavanju nastave, trudimo se da idemo u korak sa aktuelnim trendovima i struke i nauke".

Kad je riječ o zapošljenju posle studija, prodekanica Šćepanović kaže da zvanične analize Zavoda za zapošljavanje Crne Gore pokazuju da postoji kontinuirana potreba za građevinskim inženjerima kod nas.

"Svjedoci smo realizacije, kao i planova za nove velike infrastrukturne projekte/objekte u Crnoj Gori, koji znače nova radna mjesta za građevince. O kvalitetu diploma Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore govori i činjenica da je veliki broj inženjera sa diplomom našeg fakulteta zaposlen širom svijeta, gdje ostvaruju izvanredne rezultate u različitim oblastima građevinarstva“, zaključuje ona.

 

MOBILNOST - PRILIKA ZA NOVA ZNANJA

Programi univerzitetske razmjene znatno doprinose inoviranju nastave, smatra Šćepanović, kako kroz studentske, tako i kroz nastavničke mobilnosti, kako kroz boravke naših studenata i nastavnika na stranim univerzitetima, tako i kroz gostovanja stranih studenata i nastavnika kod nas.

"Svaka mobilnost je dragocjena prilika da se spozna i usvoji nešto novo, kako u struci i nauci, tako i u nastavnim metodama, pa i u životnim pogledima i stavovima. Građevinski fakultet je uključen u Erasums+ program (kroz brojne inter-institucionalne ugovore koje Univerzitet Crne Gore ima sa EU univerzitetima), u CEEPUS program (član smo tri mreže sa različitim partnerima iz Evrope), a naši studenti imaju mogućnost prijave na brojne ostale konkurse za studije i/ili stručnu praksu van Crne Gore", rekla je prodekanica Šćepanović.

 

 

Broj posjeta : 1038