Građevinski fakultet, 03.09.2019

Obavezna primjena jedinstvenog studentskog koda (JSK)X

Jedinstveni studentski kod (JSK) je namijenjen za jedinstvenu identifikaciju uplata koje student vrši na račun fakulteta. Na taj način se osigurava efikasnost i štiti privatnost studenta jer ne mora da koristi matični broj. 

Jedinstveni studentski kod je jedinstven za svakog studenta i on se dostavlja samo studentu lično, čime se dodatno štiti njegova privatnost.

Student dobija jedinstveni studentski kod (JSK) prilikom zaključivanja Ugovora o studiranju (slika ispod). Jedinstveni studentski kod je takođe odštampan na svakom prijavnom listu. 

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1029/objava/48686-jedinstveni-studentski-kod-jsk-i-njegova-obavezna-primjena 

 

 

Broj posjeta : 567