Građevinski fakultet, 18.09.2019

Termini polaganja ispita u dodatnom sept.roku studijske 2018/2019.godine - OSNOVNE STUDIJEX

 

U skladu sa Odlukom Vijeća Građevinskog fakulteta, br. 1471 od 18.09.2019.godine, studenti završne godine osnovnih studija studijske 2018/2019.godine, koji imaju jedan neprijavljen i nepoložen ispit, mogu polagati ispit u septembarskom roku studijske 2018/2019.godine.  

Polaganje ispita je planirano za četvrtak, 19.09.2019.godine.

 

Raspored polaganja ispita na osnovnim studijama studijskog programa Građevinarstvo i Menadžment u građevinarstvu

se nalazi u prilogu ispod. U datim terminima potrebno je organizovati kolokvijume i završne ispite.

Dokumenti

Broj posjeta : 435