Građevinski fakultet, 02.10.2019

Preliminarne rang liste kandidata za upis na magistarske studije 2019/20.X

Kandidati koji smatraju da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, imaju pravo prigovora Vijeću Građevinskog fakulteta, u roku od 24h od objavljivanja rang liste.

Prigovore treba podnijeti elektronski, na adresu gf@ucg.ac.me, sa naznakom (Subject) "Prigovor Vijecu GF – upis na magistarske studije".

Dokumenti

Broj posjeta : 766