Građevinski fakultet, 16.12.2019

Student Građevinskog fakulteta dobitnik studentske nagrade "19. decembar"X

Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković je 16. decembra 2019. godine uručio nagrade "19. decembar" najboljim studentima Podgorice. Priznanja je dobilo 29 najboljih studenata Podgorice. Među nagrađenim studentima je i student Građevinskog fakulteta VASILIJE BOJOVIĆ. Vasilije Bojović je student master studija, koji je položio sve ispite specijalističkih akademskih studija Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, sa srednjom ocjenom 9,93.

Broj posjeta : 754