Građevinski fakultet, 14.01.2020

Usvojena Strategija razvoja Građevinskog fakulteta



X

Nakon što je Upravni odbor u julu 2019. godine usvojio Strategiju razvoja Univerziteta Crne Gore 2019-2024. godine, sve organizacione jedinice su pristupile izradi sopstvenih strategija razvoja. Pojedinačne strategije razvoja organizacionih jedinica se zasnivaju na strateškim pravcima razvoja Univerziteta Crne Gore.

 

Strategiju razvoja Građevinskog fakulteta možete pogledati na link-u : Strategija razvoja Građevinskog fakulteta.

Broj posjeta : 621