Građevinski fakultet, 18.02.2020

Upis dodatnog broja studenata na specijalističe studijeX

Na osnovu odluke Senata UCG o odobravanju dodatnog broja studenata za upis na specijalističke studije za studijsku 2019/2020. godinu (broj odluke 02-60, od 13.02.2020. godine), u skladu sa konačnim rang listama za upis na specijalističke studije (broj 1532/1, 1532/2 i 1532/3, od 23.09.2019. godine), pravo upisa su stekli sledeći kandidati:

 

a/ Konstruktivni smjer:

1. Nikola Šoć

2. Đorđe Šoć 

3. Miloš Jablan

4. Denis Kepić

 

b/ Saobraćajni smjer:

1. Vuk Bojović 

2. Miloš Bubanja

3. Slobodan Ostojić

4. Marijana Radivojević

5. Aleksandra Šućur

6. Martina Vojinović

7. Dušan Danilović

 

c/ Hidrotehnički smjer:

1. Darko Andrijašević

2. Miloš Šćepanović

3. Marko Minić

4. Vladislav Đuretić

 

Svi kandidati su stekli pravo upisa u statusu studenta koji se sam finansira.

Kandidati treba da se upišu do 21. 02. 2020. godine, u Studentskoj službi Građevinskog fakulteta.

 

Ukoliko kandidat koji je ostvario pravo na upis, ne izvrši upis u navedenom roku, gubi to pravo.

 

Za upis je potrebno dostaviti:

1. indeks (kupiti u knjižari; na prvoj stranici upisati odgovarajuće podatke);

2. dva prijavna lista (kupiti u knjižari; popuniti odgovarajućim podacima);

3. dvije fotografije dimenzija 4x6 cm (jednu fotografiju zalijepiti u indeks, a drugu na prijavni list);

4. uplatnicu na iznos 5,00 EUR, za osiguranje, na račun Delta Generali osiguranja, Podgorica: 510-20746-76 (Nije obavezno!);

5. uplatnicu na iznos najmanje 3 rate školarine (tj 375,00 EUR), s obzirom da školarina na specijalističkim studijama Građevinskog fakulteta iznosi 250,00 EUR po semestru, a u skladu sa odlukom UO UCG studenti su u obavezi da treću ratu plate do 10. 02. 2020. godine.

Broj posjeta : 649