Građevinski fakultet, 19.02.2020

Počeo edukativni projekat o primjeni novih materijala i tehnologija za poboljšanje energetske efikasnosti i požarne bezbjednosti građevinskih objekataNa Građevinskom fakultetu je počeo edukativni projekat „Primjena novih materijala i tehnologija za poboljšanje energetske efikasnosti i požarne bezbjednosti građevinskih objekata", finansiran od strane Ministarstva nauke.

Edukativni program je koncipiran u cilju podizanja svijesti, nivoa znanja i vještina u oblasti koja je obuhvaćena pametnom specijalizacijom i koja obuhvata primjenu novih materijala i tehnologija za poboljšanje energetske efikasnosti i požarne bezbjednosti objekata.

Rukovodilac projekta je prof. dr Miloš Knežević, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Realizacija programa obuhvata predavanja i vježbe koja realizuju četiri eminentna gostujuća profesora iz regiona 

Gostujući profesori na projektu su redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Sv. Kiril I Metodij u Skoplju prof. dr Meri Cvetkovska, redovni profesori Departmana za građevinarstvo Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Vlastimir Radonjanin i prof. dr Mirjana Malešev, kao i vanredni profesor ovog Departmana prof. dr Mirjana Laban.

Predavanja su održana 14. i 15. februara 2020. godine.

Nastavak predavanja će biti  21, 22, 28 i 29. februara sa početkom u 10h u sali 105 Građevinskog fakulteta.

Nakon završenih predavanja, u aprilu će biti organizovana interaktivna sesija sa polaznicima edukacije.

Broj posjeta : 371