Građevinski fakultet, 10.04.2020

Kontinuiran rad i kvalitetno obrazovanje - važni faktori u stvaranju uspješnih građevinskih inženjeraStudenti Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore redovno prate onlajn nastavu i u trenutnim uslovima pandemije izazvane virusom COVID 19, rade individualne zadatke koje redovno dobijaju, a koje nastavno osoblje redovno provjerava i ocjenjuje, kazao je predsjednik Studentskog parlamenta UCG i student povjerenik Građevinskog fakulteta UCG Danilo Jelovac.

Danilo klaže da nastavno osoblje fakulteta studentima redovno dostavlja nastavni materijal, a studenti nastavnom osoblju dostavljaju svoje individualne, grafičke ili seminarske, radove.

"Kontinuiran rad i kvalitetno obrazovanje građevinskog inženjera veoma su važni. Profesori pregledaju radove koje dostavljamo i na taj način prate naš rad i napredak u toku semestra", kazao je student Jelovac.

Image"Onlajn nastava na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u najvećoj mjeri može odgovoriti na potrebe studenata, ali moramo uzeti u obzir činjenicu da na određenim fakultetima, putem digitalnih kanala komunikacije, ne mogu biti zadovoljene sve potrebe studenata, kada je u pitanju praktični dio", kazao je Danilo.

Studenti se, dodaje on, informišu putem sajta fakulteta ili u mejl komunikaciji sa profesorima, a veliku ulogu igraju i društvene mreže gdje studenti dobijaju neophodne informacije, u komunikaciji sa predstavnicima po godinama i studijskim programima.

"Ovi načini informisanja studenata ubrzavaju i olakšavaju proces komunikacije. Moja uloga studenta povjerenika je da ispratim sva dešavanja u vezi sa onlajn nastavom i da, ukoliko ima nekih nedostataka, osluškujući studente, ukažem upravi fakulteta na njih", rekao je on.

Kao prednost onlajn nastave istakao je mogućnost rada od kuće, a posebno očuvanje zdravlja svih studenata.

"Prednost je i to što na jednom mjestu, uvijek možemo imati sve materijale u vezi sa predavanjima", dodao je on.

U danima izolacije, svoje slobodno vrijeme Danilo koristi u pisanju diplomskog rada, čitanju knjiga, gledanju emisija, filmova, serija i treningu.

Svim studentima poručuje: "Poštujte odluke nadležnih organa, štitite i sebe i druge i pripremajte ispite, jer sada imamo dovoljno vremena da se svo gradivo spremi na adekvatan način."

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/kontinuiran-rad-i-kvalitetno-obrazovanje-vazni-faktori-u-stvaranju-uspjesnih-gradevinskih-inzenjera/

https://fosmedia.me/infos/drustvo/kontinuiran-rad-i-kvalitetno-obrazovanje-vazni-faktori-u-stvaranju-uspjesnih

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/275488/redovna-onlajn-nastava-na-gradjevinskom-.html

https://makanje.me/clanak/1618

 

Broj posjeta : 765