Građevinski fakultet, 09.04.2020

Građevinski fakultet se pridružuje H2020 projektu uz podršku Ministarstva naukeNa Konkursu Ministarstva nauke za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST,  Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore je sa projektom "Pametne zgrade za seizmički otpornu Crnu Goru", čiji je rukovodilac dr Nina Serdar, prvorangirani od ukupno 13 prihvaćenih projekata za finansiranje dvogodišnjih istraživanja.

Ovim projektom Građevinski fakultet se uključuje u EU program H2020 RISE "Real-time earthquake rIsk reduction for a reSilient Europe", koji čini konzorcijum sastavljen od 19 evropskih partnera i 5 partnera iz zemalja van Evropskog kontinenta. 

Ovim se potvrđuje opredjeljenost zaposlenih Građevinskog fakulteta da kroz aktivnu participaciju u EU programima uzmu učešće u međunarodnim tokovima inovacija znanja i nauke.

http://www.mna.gov.me/vijesti/223619/Rang-lista-projekata-iz-Konkursa-za-podsticanje-ucesca-u-programima-Horizont-2020-i-COST.html

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/70730-univerzitet-crne-gore-dobio-11-projekata-od-13-odobrenih-u-okviru-programa-h2020-i-cost

 

 

Broj posjeta : 409