Građevinski fakultet, 20.04.2020

Pravila upisa i studiranja - master studijeSenat Univerziteta Crne Gore donio je:

- Pravila studiranja na master studijama (Bilten UCG, br. 493, https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_7/objava_61581/fajlovi/Bilten%20493.pdf) i

- Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija (Bilten UCG, br 494, https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_7/objava_61581/fajlovi/Bilten%20494.pdf).

Navedene dokumente, kao i strukturu dvogodišnjih master studija na Građevinskom fakultetu, preuzetu iz Elaborata za akreditaciju 2017. god. (sistem studiranja 3+2+3), možete pogledati u prilogu.

Dokumenti

Broj posjeta : 2859