Građevinski fakultet, 14.05.2020

Na Građevinskom fakultetu interesovanje za upis među maturantima promoviše sama profesija graditeljaX

Za upis na Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore ne polaže se prijemni ispit, a upis se vrši prema rang-listi prijavljenih kandidata sačinjenoj u skladu sa njihovim uspjehom i rezultatima u srednjoj školi, kazala je prodekan na ovom fakultetu prof. dr Biljana Šćepanović, koja je saopštila osnovne podatke o upisu za zainteresovane maturante.

"Budućim studentima Građevinskog fakulteta bodovaće se: opšti uspjeh za sva četiri razreda; rezultati postignuti na eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu; ocjene iz pojedinih predmeta (matematika i fizika, ili mehanika) u III i IV razredu; uspjeh na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja; diplome Luča ili njihovi ekvivalenti", saopštila je prodekan Šćepanović.

Na Građevinskom fakultetu, dodaje ona, očekuje se slično interesovanje maturanata za upis kao i prethodnih godina.

Image"Vjerujemo da će broj zainteresovanih kandidata korespondirati broju raspoloživih mjesta na osnovnim studijama, koji će biti određen krajem maja ili početkom juna, u skladu sa licencom i kapacitetima Fakulteta", kazala je ona.

Brucoši su, kaže Šćepanović, imali priliku da se o ovom fakultetu detaljnije informišu na Danu otvorenih vrata Univerziteta Crne Gore, kao i u Informatoru za brucoše dostupnom na sajtu Univerziteta Crne Gore.

"Veličanstvena profesija graditelja promoviše samu sebe. Građevinarstvo je privredna grana koja funkcioniše i kada se desi zastoj u ostalim djelatnostima. Svjedoci smo da se, za razliku od brojnih drugih aktivnosti u našem društvu, upravo izgradnja odvija svo vrijeme trajanja specifičnih okolnosti izazvanih virusom COVID-19. Riječ je o jednoj od istorijski najstarijih profesija, koja se uvijek među  prvima oporavlja poslije svih većih ekonomskih kriza. Jezik i principi graditeljstva su univerzalni, što je od velikog značaja u aktuelnoj globalizaciji", dodala je Šćepanović.

Ona objašnjava da se upis studenata vrši u skladu Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore, te da za kandidate iz srednjih škola koje nijesu navedene u Pravilniku ne postoji mogućnost upisa.

"Osnovne studije Građevinskog fakulteta mogu upisati kandidati koji su završili gimnaziju, licenciranu srednju vjersku školu, građevinsku, arhitektonsku, geodetsku, rudarsku, geološko-rudarsku, elektrotehničku, mašinsku ili saobraćajnu školu, nivo IV-1", saopštila je prof. Šećpanović.

Ona je saopštila da se, u generaciji koja je svoje osnovne studije počela 2019/20. godine, na Građevinski fakultet upisalo 110 kandidata, kako je i bilo predviđeno Konkursom za upis na osnovne studije.

"Na našem fakultetu postoji samo jedan studijski program na osnovnim studijama - Građevinarstvo (sa dva modula u poslednjem, VI smestru, za koje se studenti odlučuju pri upisu III godine, odnosno V semestra), a interesovanje studenata za taj studijski program, bilo je veće nego broj raspoloživih mjesta za upis", rekla je prodekan.

Prema njenim riječima, inženjeri koje je iznjedrio Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore se i uspješno zapošljavaju u zemlji i inostranstvu, i sa lakoćom nastavljaju svoje školovanje na prestižnim visokoobrazovnim ustanovama širom svijeta.

"Takođe, naši studenti se sa jednosemestralnih boravaka na evropskim univerzitetima u sklopu različitih programa razmjene, uvijek vraćaju sa visokim ocjenama i pohvalama, ostavljajući veoma pozitivan utisak", kazala je ona.

Ona dodaje da za oba modula u VI semestru osnovnih studija Građevinarstva – Konstrukcije i Infrastrukture – za sada vlada jednako interesovanje, ali je tek jedna generacija bila u prilici da se opredjeljuje".

"Što se tiče viših nivoa studija koji su do sada organizovani u sistemu jednogodišnjih specijalističkih, a potom jednogodišnjih magistarskih studija, najveće interesovanje je vladalo za Konstruktivni smjer, a donekle, ali ne značajno manje, za ostale smjerove: Hidrotehnički, Saobraćajni, Geotehnički, kao i Menadžment i tehnologiju građenja", rekla je ona.

Prodekan Šćepanović napominje da se ove godine upisuje i prva generacija dvogodišnjih master studija.

"Kandidati će imati mogućnost izbora između studijskih programa Građevinarstvo-Konstrukcije i Građevinarstvo-Infrastrukture. Osim toga, na master studijama će postojati i interdisciplinarni studijski program Menadžment u građevinarstvu. Sva tri master programa su akademska, kao i studijski program Građevinarstvo na osnovnim studijama", završava ona.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/na-gradevinskom-fakultetu-interesovanje-za-upis-medu-maturantima-promovise-sama-profesija-graditelja

https://www.antenam.net/drustvo/158516-scepanovic-na-gradjevinskom-fakultetu-ocekujemo-interesovanje

 

Broj posjeta : 759