Građevinski fakultet, 19.06.2020

Podsjećanje studentima na rokove za plaćanje naknade za studiranjePodsjećamo studente svih nivoa studija na odluke Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, kojima je odobreno plaćanje naknade za studiranje (školarine) za studijsku 2019/2020. godinu u ratama.

Obaveza studenata je da se pridržavaju rokova za izmirenje rata školarine, koji su naznačeni u predmetnom zaključku:

I rata: prilikom upisa godine;

II rata: 25.11. 2019. godine;

III rata: 10.02.2020. godine;

IV rata: 01. 06. 2020. godine.

Studenti su dužni da, u predviđenom terminu, uplate školarinu kako bi mogli pristupiti polaganju završnih ispita.

Prilikom uplate školarine potrebno je, pored ličnih podataka, na uplatnici upisati JEDINSTVENI KOD (JSK).

Broj posjeta : 1120