Građevinski fakultet, 15.08.2020

Publikacije povodom 40 godina Građevinskog fakultetaX

Građevinski fakultet slavi 40 godina od osnivanja u 2020. godini. Svaki svoj jubilej naš Fakultet je obilježavao objavljivanjem prigodnih publikacija. Želimo da nastavimo tradiciju i njegujemo sve ono što smo do sada postigli, a sigurni smo da ima puno toga da se kaže i prikaže.

Povodom ovogodišnjeg jubileja, planiramo da objavimo dvije publikacije:

- Monografija o Građevinskom fakultetu, kojom će biti obuhvaćeni najznačajniji podaci o Fakultetu za ovih 40 godina postojanja;

- Specijalno izdanje časopisa IstraživanjaResearches, u kojem će biti objavljeni naučnoistraživački radovi nastavnika i saradnika našeg Fakulteta, kao i naših kolega i prijatelja iz okruženja i šire, sa kojima Fakultet intenzivno sarađuje.

Izdanje časopisa IstraživanjaResearches, posvećeno 40-ogodišnjici Fakulteta, će biti objavljeno samo na engleskom jeziku, a svi radovi će biti recenzirani.

 

 

 

 

Broj posjeta : 621