Građevinski fakultet, 07.10.2020

Preliminarna rang lista kandidata za upis na doktorske studije 2020/21. - I upisni rokX

Kandidati koji smatraju da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, imaju pravo prigovora Vijeću Građevinskog fakulteta, u roku od 24h od objavljivanja rang liste.

Prigovore treba podnijeti elektronski, na adresu gf@ucg.ac.me, sa naznakom (Subject) "Prigovor Vijecu GF – upis na doktorske studije".

Dokumenti

Broj posjeta : 426