Građevinski fakultet, 04.11.2020

Postavljena savremena hidraulička laboratorija na Građevinskom fakultetu UCGNa Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore postavljena je najsavremenija hidraulička laboratorija koja će inovirati već akreditovani master program Građevinarstvo – Infrastruktura na modulu Hidrotehnika.

Riječ je o investiciji realizovanoj u okviru Erasmus projekta Jačanje master programa u upravljanju vodnim resursima – SWARM (Strengthening of master curricula in water resources management).

Dekanka fakulteta prof. dr Marina Rakočević kazala je da je osnovna misija ovog projekta  edukacija stručnjaka za upravlјanje vodnim resursima na Zapadnom Balkanu, u skladu sa nacionalnim i politikama Evropske Unije.

„Nabavka laboratorijske opreme i instaliranje nove laboratorije omogućila nam je da studentima pokažemo osnovne postulate u oblasti hidrotehnike, te se sada mogu izvoditi brojni eksperimenti“, kazala je dekanka Rakočević.  

U okviru ovog projekta, jedan od ciljeva je formiranje ukupno sedam ovakvih najsavremenijih laboratorija na partnerskim visokoškolskim institucijama Zapadnog Balkana.

Pored inoviranja master programa, fokus projekta je i na  razvijanju i implementaciji kurseva za cjeloživotno obrazovanje za sektor voda u skladu sa Okvirnom direktivom EU o vodama.

Konzorcijum ovog projekta čini ukupno 16 univerziteta sa prostora Zapadnog Balkana i Evropske unije i dvije neakademske organizacije, Vode Vojvodine i Regionalni vodovod Crnogorsko primorje. 

Projekat je počeo 2018. godine i trajaće do kraja 2021. godine. Iz redova nastavnog osoblja fakulteta učesnici na projektu su: prof. dr Goran Sekulić (koordinator projekta); doc. dr Ivana Ćipranić; prof. dr Milan Radulović i prof. dr Biljana Šćepanović.

 

Medijske objave:

https://volimpodgoricu.me/2020/11/04/postavljena-savremena-hidraulicka-laboratorija-na-gradjevinskom-fakultetu-ucg/

https://me.ekapija.com/news/3060690/na-gradjevinskom-fakultetu-ucg-postavljena-savremena-hidraulicka-laboratorija

https://www.portalanalitika.me/clanak/postavljena-savremena-hidraulicka-laboratorija-na-gradevinskom-fakultetu-ucg

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/298494/najsavremenija-hidraulicka-laboratorija-na-ucg.html

https://www.aktuelno.me/crna-gora/najsavremenija-hidraulicka-laboratorija-na-ucg/

https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Povodi&clanak=766588&datum=2020-11-05

Dokumenti

Broj posjeta : 567