Građevinski fakultet

Termin predavanja
Predavanja iz predmeta Menadžment u gradjevinarstvu će se održati u  ponedjeljak 26.02.2017. u terminu 15:15-18:00 sati, u sali 010.