Građevinski fakultet

Termin I kolokvijuma
I kolokvijum će se održati u četvrtak 29.03.2018.god. u sali 006 sa početkom u 11.00h.