Građevinski fakultet

Termin ispita septembarski rok
Ispit će se održati u ponedjeljak 09.09.2019.god. sa početkom u 11h.

Studenti će moći polagati oba kolokvijuma i završni ispit.

 

Broj posjeta : 180