Građevinski fakultet

Osnovne informacije za upis na osnovne studije
Vijeće Građevinskog fakulteta je predložilo Upravnom odboru UCG, da za upis na prvu godinu osnovnih studija, u studijskoj 2021/22. godini, raspiše konkurs za upis 110 studenata, koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore.

Upis studenata na osnovne akademske studije Građevinskog fakulteta, studijski program Građevinarstvo (koji je jedini studijski program na osnovnim studijama), vrši se na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na završetku i tokom srednjeg obrazovanja, nakon sprovedenog kvalifikacionog postupka.

Upis se vrši u skladu sa važećim Pravilnikom (link ispod).

Za upis na osnovne studije Građevinskog fakulteta kandidati ne polažu prijemne ispite. 

Za upis na studijski program vrednuje se:

a) Uspjeh na maturskom, odnosno stručnom ispitu, koji se polaže eksterno
b) opšti uspjeh na završetku pojedinačnih razreda srednjeg obrazovanja,
c) uspjeh iz dva predmeta iz trećeg i četvrtog razreda srednjeg obrazovanja, od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa,
d) diploma "Luča " ili ekvivalentna diploma,
e) diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom
takmičenju srednjoškolaca, organizovanom od strane ministarstva nadležnog za prosvjetu i nauku ili takmičenju većeg ranga, iz predmeta od značaja za savladavanje studijskog programa.

Lica koja nijesu imala maturski, odnosno stručni ispit, koji se polaže eksterno, mogu da polažu test iz dva predmeta od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa, i na taj način ostvare odgovarajući broj bodova.

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 329