Građevinski fakultet

„Dodatni korona“  ispitni rok u periodu od 27. do 29. septembra 2021. godine
„Dodatni korona“ ispitni rok u periodu od 27. do 29. septembra 2021. godine, je predviđen za studente koji nijesu bili u mogućnosti da prisustvuju provjeri znanja u septembarskom ispitnom roku 2020/21. godine, zbog pandemije uzrokovane virusom COVID 19.

Studenti koji žele da ostvare pravo na polaganje završnog ispita u dodatnom roku, potrebno je najkasnije do 24. septembra 2021. do 12h, prodekanu za nastavu da dostave rješenje o samoizolaciji ili pozitivan rezultat testa na korona virus, (na mail adresu ivanac@ucg.ac.me), kao  i spisak završnih ispita koje je u tom periodu propustio.

Detaljni rasporedi polaganja biće istaknuti na sajtu fakulteta 24.9.2021. godine.

Broj posjeta : 608