Popunjavanje formulara za prijavu master rada
Prilikom popunjavanja formulara za prijavu master rada, potrebno je obratiti pažnju na sledeće:

- upisati tačan broj indeksa i studijski program,

- upisati studijsku godinu u kojoj se predaje formular,

- upisati ime mentora i komentora, pored kojih treba da se potpišu mentor i komentor,

- upisati ime kandidata, pored kojeg treba da se potpiše kandidat.

Formulare za prijavu master rada možete preuzeti sa linka:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1015/objava/29849-formular-za-prijavu-teme-master-rada

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.