Građevinski fakultet, 29.11.2018

Magistarski rad_Aleksandra ŠušićOBAVJEŠTENJE

Magistarski rad pod naslovom “Analiza zgrade sa armiranobetonskim jezgrom pri seizmičkom opterećenju”, autora Aleksandre Šušić, Spec.Sci građ., izložen je u dekanatu Građevinskog fakulteta i u Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta Crne Gore počev od 29.11.2018. godine.

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Vijeću Građevinskog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.