Građevinski fakultet, 19.10.2020

Preliminarne rang liste kandidata za upis na jednogodisnje magistarske studije 2020/21. - II upisni rokKandidati koji smatraju da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, imaju pravo prigovora Vijeću Građevinskog fakulteta, u roku od 24h od objavljivanja rang liste.

Prigovore treba podnijeti elektronski, na adresu gf@ucg.ac.me, sa naznakom (Subject) "Prigovor Vijecu GF – upis na jednogodisnje magistarske studije".

Dokumenti

Broj posjeta : 233