Istorijat
 

Odsjek za političke nauke je otvoren pri Pravnom fakultetu na Univerzitetu Crne Gore 2003. godine. Odsjek je otvoren na osnovu procjene Pravnog fakulteta i Matične komisije za osnivanje Odsjeka da je studij političkih nauka potrebno izdvojiti kao zaseban nastavni program u okviru zasebno organizovane nastavne cjeline, kao što je to praksa u  većini zemalja u kojima se studiraju političke nauke. Pri osnivanju Odsjeka preovladao je oprezniji pristup, prema kome studij političkih nauka u njegovoj prvoj fazi treba situirati na Pravnom fakultetu, sa jasnom orijentacijom da, kada se za to steknu uslovi, Odsjek preraste u Fakultet političkih nauka.


U okviru Odsjeka su postojala četiri smjera: smjer za diplomatiju i međunarodne odnose, smjer za novinarstvo, politikološko-administrativni smjer i smjer za socijalni rad. Ova šema uspostavljena je na osnovu iskustva iz regiona, prvenstveno po ugledu na nastavne programe fakulteta političkih nauka u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani i Sarajevu, kao i na osnovu uporednih iskustava iz drugih zemalja gdje se studiraju političke nauke.

Dana 3. maja 2006. godine svečano je obilježena transformacija Odsjeka u Fakultet političkih nauka koji od tada funkcioniše kao samostalna univerzitetska jedinica. 

Školske 2006-2007. godine Fakultet je upisao i prvu generaciju studenata na novom smjeru – Evropske studije.

Prva generacija studenata je otpočela svoje školovanje po starom sistemu studiranja, međutim već na drugoj godini nastavni plan i program, te režim studiranja je i za tu generaciju, shodno odredbi o ekvivalenciji Statuta Univerziteta Crne Gore, prilagođen Pravilima o studiranju na Univerzitetu Crne Gore u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Tako, trenutno, sve  upisane generacije studiraju prema novim pravilima studiranja i cjelokupan nastavni proces se odvija prema bolonjskom sistemu.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.