Fakultet danas
Fakultet ima u potpunosti zaokružen nastavni program na svim smjerovima. Nastava se izvodi u veoma kvalitetnim prostornim i tehničkim uslovima. Većina predavača koristi savremena tehnička pomagala kako bi olakšala rad studentima. Najveći broj predavača na Odsjeku su nastavnici Univerziteta Crne Gore, uglavnom sa Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Filološkog fakulteta, Filozofskog fakulteta u Nikšiću i Istorijskog instituta Crne Gore. Jedan broj predavača iz Crne Gore je, takođe, preko Univerziteta Crne Gore, angažovan na osnovu jednogodišnjih ugovora i ovdje se radi ili o licima koje imaju zvanje doktora nauka, ali nijesu stalno radno angažovani na Univerzitetu ili o penzionisanim profesorima našeg Univerziteta. Izvjestan broj nastavnika, takođe na osnovu konkursa Univerziteta o jednogodišnjem angažovanju, dolazi za Univerziteta u Beogradu, uglavnom sa Fakulteta političkih nauka ili Pravnog fakulteta i sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Takođe, Fakultet relativno često priređuje gostujuća predavanja eksperata (naučnika, univerzitetskih nastavnika, ambasadora, drugih diplomata, novinara...) iz zemlje i inostranstva, kako bi svojim studentima omogućio što konkretnije upoznavanje sa materijom kojom se bave.

Interesovanje za upis na Fakultet političkih nauka pokazuju srednjoškolci sa najboljim uspjehom. Pokazalo se da kasnije ostvaruju izuzetne rezultate kao studenti. Uspjeh na većini predmeta se u potpunosti uklapa u »Gausovu krivu«, dok je na jednom broju predmeta i bolji. Fakultet se u prošlosti trudio da za svoje studente obezbijedi i praktičnu primjenu stečenih znanja.

Studentima na raspolaganju stoji veoma kvalitetno opremljena biblioteku sa  značajnim fondom knjiga i brojnim novim i vrijednim izdanjima. Biblioteka sadrži i veoma uslovnu čitaonicu koju studenti koriste za pripremanje ispita.

Nakon trogodišnjih redovnih studija na Fakultetu su za sve studijske programe organizovane specijalističke i magistarske postdiplomske studije i trogodišnje doktorske studije po bolonjskom sistemu studiranja.

Vizija studijskih programa 

Uvođenje interdisciplinarnih istraživanja i sprovođenje naučnih istraživanja u saradnji sa međunarodnim partnerima (kao odgovor na aktualne političke i društvene izazove), kao i sprovođenje primijenjenih naučnih istraživanja u interakciji s državnim institucijama i društvenim akterima (kao odgovor na specifične probleme). Kandidovanje za EU finansiranje i veće projekte. Internacionalizacija naučno-istraživačkog rada i studija, ponuda programa na engleskom-jeziku (Joint program). Njegovanje kritičke analize i tumačenja aktualnih političkih i društvenih dešavanja kroz različite oblike izdavaštva i javne debate.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.